XXIX. Dny rinologie, alergologie, pneumologie, praktického lékařství a lázeňství 2024

02. 10. 2023

Česká lékařská komora, Česká pneumologická a ftizeologická společnost, Rinologická sekce
České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,
Česká společnost alergologie a klinické imunologie a Horské lázně Karlova Studánka, s.p.
srdečně zvou na vzdělávací mezioborovou akci,

která je pořádána dle Stanovského předpisu ČLK č. 16.

XXIX. DNY RINOLOGIE, ALERGOLOGIE, PNEUMOLOGIE, PRAKTICKÉHO LÉKAŘSTVÍ A LÁZEŇSTVÍ - "DNY RAPPL"

Uskuteční se v lázních Karlova Studánka od 11. do 13. ledna 2024
(Možnost pobytu od středy 10. 1. 2024 do neděle 14. 1. 2024)

Předběžný program a další informace ke stažení zde ve formátu .pdf


Poslední termín pro přihlášku k aktivní účasti (prezentace):
10. 11. 2023

Poslední termín pro přihlášku k účasti (pobytu):
31. 12. 2023

 

Přihláška k aktivní účasti ke stažení zde ve formátu .pdf

Přihláška k pasivní účasti ke stažení zde ve formátu .pdf

Prosíme o včasné zaslání kompletně vyplněné přihlášky.
Přihlášku k aktivní účasti je třeba vyplnit dvojmo, odeslat na obě uvedené adresy.
Adresu koordinátora volte podle odborného zaměření příspěvku.
1. informaci a formuláře přihlášek lze najít také na www.horskelazne.cz
Přihlášky odeslat jako přílohu e-mailu na adresu koordinátora dané sekce na e-mail scholzova@horskelazne.cz


K danému tématu odborného programu jsou očekávány a vítány Vaše volná sdělení, která problematiku obohatí a rozvedou. Prezentujte své zkušenosti, hlavně z praxe. Každý z účastníků může prezentovat kazuistiku vztahující se k danému tématu. V případě většího počtu přihlášených příspěvků si koordinátoři odborného programu vyhrazují právo zařadit přednášku ve formě posteru (po dohodě s autorem).
Příspěvky se přijímají na flash-disku. Podrobný odborný program, včetně informací o registraci účastníků a organizaci akce, obdrží přihlášeni po konečném sestavení odborného programu. V tisku u registrace v den konání akce.

 

Odborný garant:
MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.
koordinátor odborného programu za Českou pneumologickou a ftizeologickou společnost - Fakultní nemocnice Olomouc
doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.
koordinátor odborného programu za Českou společnost alergologie a klinické imunologie - Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Jan Vodička, Ph.D.
koordinátor odborného programu a předseda Rinologické sekce přednosta kliniky, klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
MUDr. Jan Vrabec
koordinátor odborného programu za lázeňství - Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik
Ing. Poštulka Jan
ředitel podniku, Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik

 

  Dýchám, tedy jsem - facebook ČPFS ČLS JEP

Přejít na: