Sponzoring ČPFS

1)  INFORMACE PRO ORGANIZÁTORY A POŘADATELE NEKOMERČNÍCH (nicméně farmaceutickými firmami sponzorovaných) vzdělávacích akcí spolupořádaných Českou pneumologickou společností ČLS JEP (ČPFS ČLS JEP): Výbor stanovuje za možnost pořádat jednodenní akci s využitím záštity/garance/informační podpory odborné společnosti poplatek na účet ČLS JEP ve výši 50.000 Kč.

V případě dvoudenní akce je částka stanovena na 100.000 Kč. V případě celostátního kongresu (obvykle trvajícího 3 dny, hlavní akce odborné společnosti v daném kalendářním roce) je částka stanovena na 150.000 Kč. Všechny tyto prostředky budou transparentně využity pro činnost odborné společnosti ČPFS ČLS JEP.

 

2)  INFORMACE PRO FARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI A JINÉ KOMERČNÍ SUBJEKTY (využívající logo + záštitu ČPFS ČLS JEP)  

PODMÍNKY budou upřesněny během května 2024

 

3)  INFORMACE PRO SEKCE ČPFS ČLS JEP.  Akce pořádané jednotlivými sekcemi ČPFS s podporou farmaceutických firem a jiných komerčních sponzorů

PODMÍNKY budou upřesněny během května 2024

 

4)  INFORMACE PRO SPOLUPOŘADATELE MULTIOBOROVÝCH AKCÍ (Multioborové akce spolupořádané více odbornými společnostmi)

PODMÍNKY budou upřesněny během května 2024

 

doc. Vladimír Koblížek

Přejít na: