Setkání mladých alergologů a pneumologů 2023 - prezentace


Setkání mladých alergologů a pneumologů se uskutečnilo v Olomouci od 1. do 3. června 2023. 

Prezentace z jeho přednášek si lze prohlédnout/stáhnout níže ve fornátu .pdf: 

Lékaři mohou díky „screeningu“ zachytit stovky nádorů plic

„Máte rakovinu plic.“ Této věty se bojí každý kuřák. Karcinom plic totiž patří k nelítostným zabijákům, bez léčby nechává jedince žít pouze několik měsíců. Zákeřnost plicního karcinomu spočívá především v tom, že o sobě dlouho nedává vědět, a když už se ohlásí, bývá většinou na vyléčení pozdě – a to dokonce ve více než 70 %.

Sdílení kódů výkonů se všeobecnými lékaři

Výbor Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP jednomyslně schválil žádost České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP o sdílení kódů výkonů

Předatestační kurz a atestace - podzim 2023 - informace a termíny

Předatestační kurz oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE se uskuteční od pondělí 18. září 2023 do středy 27. září 2023 ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Garant atestace: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, PhD., Plicní klinika FN HK a LF HK UK.

Postgraduální kurz pro mladé pneumology MÝTY A LEGENDY IPP

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP z.s., Sekce pro intersticiální plicní procesy
zve na
postgraduální kurz pro mladé pneumology
MÝTY A LEGENDY IPP
7. listopadu 2023
Grandium Hotel Prague, Politických vězňů 12, Praha 1

Záznam odborného programu XXVIII. setkání pneumologů a XII. setkání pneumologů a pneumochirurgů

Záznam z odborného programu XXVIII. setkání pneumologů a XII. setkání pneumologů a pneumochirurgů, které se uskutečnilo  ve čtvrtek 1. června 2023 v Emauzském klášteře v Praze. 

 

Aktualizace doporučeného postupu léčby tuberkulózy dospělých 2023

V červnu 2023 byla vydána Aktualizace doporučeného postupu léčby tuberkulózy dospělých 2023.

Jejími autory jsou prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc., prof. MUDr. Martina Koziar-Vašáková, MUDr. Ivana Hricíková a prim. MUDr. Stanislav Kos, CSc.

Český občanský spolek proti plicním nemocem - aktivity leden-květen 2023

Pacientská organizace Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN) navazuje na činnost Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci, od jehož založení uplyne v r. 2020 již dvacet let. Jeho členy jsou jak pacienti s plicními nemocemi, tak odborníci – plicní lékaři i další občané se zájmem o tuto problematiku, např. rodinní příslušníci pacientů.

Endorsement Request - 11th Edition of the International Workshop on Lung Health

11th Edition of the International Workshop on Lung Health will scheduled to take place from January 18th to January 20th, 2024 in Seville, Spain

30. Západočeské pneumoonkologické dny, 9. - 10. 11. 2023

Klinika pneumologie a ftizeologie, spolu s Fakultní nemocnicí v Plzni, pořádá 30. Západočeské pneumoonkologické dny, které se uskuteční 9. a 10. listopadu 2023 v Hotelu PRIMAVERA v Plzni, Nepomucká 128. 

Téma konference: Novinky v diagnostice a léčbě zhoubných nádorů plic, pleury a mezihrudí. 

 

Mezioborové stanovisko k použití antivirotik v prevenci progrese covidu-19

Bylo vydáno MEZIOBOROVÉ STANOVISKO
k použití antivirotik v prevenci progrese covidu-19 (20. 4. 2023).

Mezioborové stanovisko antivirotika covid-19_2023_04_20.pdf

Světový den astmatu 2023

Globální iniciativa pro astma vyhlásila opět na první úterý v květnu tradiční Světový den astmatu. Tentokrát je motto
„Péče o astma pro všechny...“
Česká iniciativa pro astma, o.p.s., se připojuje k této významné akci a pořádá ve čtvrtek 4. května 2023 odbornou konferenci. 

Nejbližší akce

09. Listopad

XXX. PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY

více informací

24. Listopad

XV. DEN PRO ZDRAVÉ PLÍCE

více informací

08. Prosinec

32. KAZUISTICKÁ SDĚLENÍ Z PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

více informací

Všechny akce

Novinky

09. 08. 2023

Setkání mladých alergologů a pneumologů 2023 - prezentace

Setkání mladých alergologů a pneumologů se uskutečnilo v Olomouci...

27. 07. 2023

Lékaři mohou díky „screeningu“ zachytit stovky nádorů plic

„Máte rakovinu plic.“ Této věty se bojí každý kuřák....

20. 07. 2023

Sdílení kódů výkonů se všeobecnými lékaři

Výbor Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP jednomyslně...
Všechny novinky

O společnosti

Česká pneumologická a ftizeologická společnost

První vědecký lékařský spolek, který vznikl v samostatném Československu, byl Československý vědecký spolek proti tuberkulóze, založený 19. 6. 1919.

Tento spolek se změnou stanov v roce 1946 sloučil s později založenými organizacemi (Sdružení lékařů tuberkulózních zařízení – 1924 a Asociace ftizeologů Československé republiky – 1933) se vznikem Československé pneumologické a ftizeologické společnosti, která se v roce 1951 přešla do České lékařské společnosti. S federalizací Československa v roce 1968 vznikly dvě dceřiné organizace – Česká a Slovenská pneumologická a ftizeologická společnost se společným federálním výborem. Po rozdělení Československa pokračovala Česká pneumologická a ftizeologická společnost v další činnosti jako samostatný subjekt.

V současné podobě je dobrovolným nezávislým sdružením fyzických osob – lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, zaměřených na problematiku chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy všech lokalizací. Její činnost je soustředěna především na zvyšování odborné úrovně svých členů pořádáním kongresů, konferencí a menších přednáškových akcí. Oficiálním odborným časopisem obou sesterských společností, České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti, jsou Studia pneumologica et phthiseologica, časopis, jehož kořeny (pod názvem Rozhledy v tuberkulóze) sahají až do roku 1939.

ČPFS vytváří doporučené postupy diagnostiky a léčby různých chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy, vypracovává odborná stanoviska k různým problémům z vlastní iniciativy nebo na žádost orgánů státní správy. Odborné sekce ČPFS prohlubují a rozšiřují informace v jednotlivých funkčních specializacích oboru pneumologie a ftizeologie jako je vyšetřování plicní funkce, bronchologie, pneumoonkologie a řada dalších. Hlavními směry odborného zaměření oboru jsou prevence, vyhledávání, diagnostika a léčba nemocí spojených s bronchiální obstrukcí, nádorů dýchacího ústrojí, infekčních zánětů, intersticiálních a granulomatózních plicních procesů, diagnostika a léčba poruch dýchání ve spánku, léčba cystické fibrózy dospělých. Obor pneumologie a ftizeologie je odborným garantem diagnostiky a léčby tuberkulózy všech orgánových lokalizací.