Předatestační kurz a atestace - podzim 2024


Předatestační kurz oboru pneumologie a ftizeologie se koná v termínu od 23. září do 4. října 2024 na Klinice pneumologie a ftizeologie Fakultní nemocnice Plzeň (FN Bory, E. Beneše 13, Plzeň, pavilon č. 7, suterén, seminární místnost). 

Záznam z odborného programu setkání pneumologů a pneumochirurgů 2024

Uskutečnilo se 6. června 2024 v Emauzském klášteře v Praze

Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu latentní tuberkulózní infekce v ČR u dospělých pacientů - draft aktualizace


Vznikl návrh aktualizace Doporučených postupů pro diagnostiku a léčbu latentní tuberkulózní infekce v ČR u dospělých pacientů.

Jeho autory jsou Larisa Solichová, Mirka Džingozovová, Stanislav Losse.

Draft lze připomínkovat do 24. července 2024.

Kongresy ČSAT 12.-14.12. a ČIS 30.10-2.11.2024


28. kongres České společnosti pro aterosklerózu (ČSAT)
se uskuteční od čtvrtka 12. do soboty 14. prosince 2024 v Brně.

Urgentní informace SÚKL k léku Ventolin


Vážené kolegyně a kolegové, z důvodu nedostatku aerosolového léku Ventolin si Vám dovolujeme poslat aktuální informaci ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL): 

Sdělení MZ ČR: Prioritní skupiny k očkování proti černém kašli


Urgentni informace z Miniusterstva zdravotnictví ČR týkající se černého kašle:

Akreditovaný kurz Kalmetizace - 25.-27. 11. 2024

I pro tento rok je pro sestry připraven v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) v Praze akreditovaný kurz Kalmetizace.

Bude se konat v poslední listopadovém týdnu – od pondělí 25. do středy 27. 11. 2024 v rozsahu 3 dnů.

VII. KONGRES ČPFS a XXXII. MORAVSKOSLEZSKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY, 26.-28. 9. 2024

VII. kongres České pneumologické a ftizeoloické společnosti (ČPFS) ČLS JEP a XXXII. moravskoslezské pneumologické dny se uskuteční od čtvrtka 26. do soboty 28. září 2024 v ostravském Clarion Congress Hotelu.

Lze využít možnosti přihlásit se jako pasivní účastník do 31. července 2024 za zvýhodněný poplatek.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ohledně LP Ventolin


Sdělení Ministerstva zdravotnictví České republiky:

Od doby oznámení o snížení dodávek léčivého přípravku Ventolin vede Ministerstvo zdravotnictví intenzivní jednání se společností TEVA ohledně možnosti navýšení dodávek léčivého přípravku ECOSAL.

Podpora prof. Marca Miravitllese o podporu při volbě viceprezidenta ERS


Profesor Marc Miravitlles poprosil členy ČPFS ČLS JEP o podporu při volbě viceprezidenta European Respiratory Society (ERS).

Státy s vyšším výskytem tuberkulózy dle WHO


Podle vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, uveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví ČR seznam států s vyšším výskytem tuberkulózy podle údajů Světové zdravotnické organizace aktualizovaný v dubnu 2024.

Respiratory Medicine meets other Disciplines: PanEuropean Webinar, 15. 5. 2024


PanEuropean Webinar Respiratory Medicine meets other Disciplines: 

will be held 

May 15, 2024, 5.30- 8.30 pm CET

Nejbližší akce

07. Září

The European Respiratory Society (ERS) congress

více informací

26. Září

VII. KONGRES ČPFS a XXXII. MORAVSKOSLEZSKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY

více informací

07. Listopad

XXXI. PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY

více informací

22. Listopad

XVI. DEN PRO ZDRAVÉ PLÍCE

více informací

Všechny akce

Novinky

28. 06. 2024

Předatestační kurz a atestace - podzim 2024

Předatestační kurz oboru pneumologie a ftizeologie se koná v...

25. 06. 2024

Záznam z odborného programu setkání pneumologů a pneumochirurgů 2024

Uskutečnilo se 6. června 2024 v Emauzském klášteře v...
Všechny novinky

O společnosti

Česká pneumologická a ftizeologická společnost

První vědecký lékařský spolek, který vznikl v samostatném Československu, byl Československý vědecký spolek proti tuberkulóze, založený 19. 6. 1919.

Tento spolek se změnou stanov v roce 1946 sloučil s později založenými organizacemi (Sdružení lékařů tuberkulózních zařízení – 1924 a Asociace ftizeologů Československé republiky – 1933) se vznikem Československé pneumologické a ftizeologické společnosti, která se v roce 1951 přešla do České lékařské společnosti. S federalizací Československa v roce 1968 vznikly dvě dceřiné organizace – Česká a Slovenská pneumologická a ftizeologická společnost se společným federálním výborem. Po rozdělení Československa pokračovala Česká pneumologická a ftizeologická společnost v další činnosti jako samostatný subjekt.

V současné podobě je dobrovolným nezávislým sdružením fyzických osob – lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, zaměřených na problematiku chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy všech lokalizací. Její činnost je soustředěna především na zvyšování odborné úrovně svých členů pořádáním kongresů, konferencí a menších přednáškových akcí. Oficiálním odborným časopisem obou sesterských společností, České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti, jsou Studia pneumologica et phthiseologica, časopis, jehož kořeny (pod názvem Rozhledy v tuberkulóze) sahají až do roku 1939.

ČPFS vytváří doporučené postupy diagnostiky a léčby různých chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy, vypracovává odborná stanoviska k různým problémům z vlastní iniciativy nebo na žádost orgánů státní správy. Odborné sekce ČPFS prohlubují a rozšiřují informace v jednotlivých funkčních specializacích oboru pneumologie a ftizeologie jako je vyšetřování plicní funkce, bronchologie, pneumoonkologie a řada dalších. Hlavními směry odborného zaměření oboru jsou prevence, vyhledávání, diagnostika a léčba nemocí spojených s bronchiální obstrukcí, nádorů dýchacího ústrojí, infekčních zánětů, intersticiálních a granulomatózních plicních procesů, diagnostika a léčba poruch dýchání ve spánku, léčba cystické fibrózy dospělých. Obor pneumologie a ftizeologie je odborným garantem diagnostiky a léčby tuberkulózy všech orgánových lokalizací.