Ukončení výroby léčivého přípravku Sural (ethambutol) v ČR

 

Výrobce ukončuje výrobu a dodávky léčivého přípravku Sural (ethambutol) v České republice. 

Informace od společnosti Sanofi z 26. února 2024 ke stažení zde ve formátu .pdf

Global Evidence Summit 2024, 10.-13. 9. 2024 v Praze

Global Evidence Summit 2024 (GES 2024) se koná 10.–13. 9. 2024 v Praze v prostorách O2 universum. 

Kongres systémové sklerodermie - možnost registrace zdarma

8. Světový kongres systémové sklerodermie 
se uskuteční od 14. do 16. března 2024 v Praze.

Blíže k místu, programu: web.aimgroupinternational.com/2024/sclerosiscongress

8th Slovenian Pneumology Congress, Allergology and Immunology Congress, 18.-20. 4. 2024


8th Slovenian Pneumology Congress joined with the Allergology and Immunology Congress

April 18-20 2024

Ljubljana, Congress centre Four Points by Sheraton, Mons hotel,

Přihlášky do ČPFS ČLS JEP - pozor změna

Od roku 2024 je pro přihlášení do České pneumologické a ftizeologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty purkyně (ČPFS ČLS JEP) nutno využít výhradně elektronickou přihlášku, která je na webu https://databaze.cls.cz/prihlaska

Zprávy z prosincové schůze výboru ČPFS

S tématy o kterých jednal Výbor České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) ČLS JEP a závěry jeho hlasování seznamují "Zprávy" z jeho jednání. 

8th Slovenian Pneumology Congress, April 18-20 2024

8th Slovenian Pneumology  Congress, will be held on April 18-20 2024 in Ljubljana, Congress centre Four Points by Sheraton, Mons hotel.

Hospitalizace pacientů s tuberkulózou za splnění určitých podmínek již není v České republice povinná

Postup ohledně hospitalizace pacientů s tuberkulózou se s počátkem roku 2024 změnil. 

Atestace a předatestační kurzy 2024

Atestace a předatestační kurz v obou Pneumologie a ftizeologie v jarním termínu 2024 pořádá 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy.
Předatestační kurz se koná v termínu od 18. do 28. března 2024 na Pneumologické klinice 2. LF UK a FN Motol, pavilon 21, 1. patro, seminární mistnost. Zahájení kurzu je 18. března 2024 v 7:55.

22. konference dětské pneumologie a kurz dětské flexibilní bronchoskopie

22. Konference dětské pneumologie se bude konat  v sobotu 13. dubna 2024 v hotelu DAP v Praze 6-Dejvicích, Vítězné nám. 684/4.

Další informace na www.pneumologie.amca.cz

12. Kurz dětské flexibilní bronchoskopie se uskuteční od 4. do 6. března 2024 na 2. Lékařské fakultě Unicerzity Karlovy a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5
- více informací a registrační formulář na www.detskapneumologie.cz/kalendar-akci/12-kurz.

Doporučený postup péče o dětské a dorostové pacienty s tuberkulózou

Vyšel nový Doporučený postup péče o dětské a dorostové pacienty s tuberkulózou.

Jeho autory jsou MUDr. Karolína Doležalová, Ph.D. z Pediatrické kliniky 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice (FTN), prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková z Pneumologické kliniky 1. LF UK a FTN a Ph.D. a prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc. z Pediatrické kliniky 2. LF UK a Fakultní nemocnice Motol.

Nejbližší akce

22. Březen

XXX. LUHAČOVICKÉ DNY (mezioborová konference)

více informací

12. Duben

XXXII. MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ PRO PNEUMOLOGY a X. MORAVSKÉ PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY

více informací

24. Duben

XXVIII. HRADECKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY

více informací

03. Květen

8. MÁJOVÉ DNY

více informací

Všechny akce

Novinky

29. 02. 2024

Ukončení výroby léčivého přípravku Sural (ethambutol) v ČR

  Výrobce ukončuje výrobu a dodávky léčivého přípravku...

21. 02. 2024

Global Evidence Summit 2024, 10.-13. 9. 2024 v Praze

Global Evidence Summit 2024 (GES 2024) se koná 10.–13. 9. 2024 v Praze v...

20. 02. 2024

Kongres systémové sklerodermie - možnost registrace zdarma

8. Světový kongres systémové sklerodermie se uskuteční...
Všechny novinky

O společnosti

Česká pneumologická a ftizeologická společnost

První vědecký lékařský spolek, který vznikl v samostatném Československu, byl Československý vědecký spolek proti tuberkulóze, založený 19. 6. 1919.

Tento spolek se změnou stanov v roce 1946 sloučil s později založenými organizacemi (Sdružení lékařů tuberkulózních zařízení – 1924 a Asociace ftizeologů Československé republiky – 1933) se vznikem Československé pneumologické a ftizeologické společnosti, která se v roce 1951 přešla do České lékařské společnosti. S federalizací Československa v roce 1968 vznikly dvě dceřiné organizace – Česká a Slovenská pneumologická a ftizeologická společnost se společným federálním výborem. Po rozdělení Československa pokračovala Česká pneumologická a ftizeologická společnost v další činnosti jako samostatný subjekt.

V současné podobě je dobrovolným nezávislým sdružením fyzických osob – lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, zaměřených na problematiku chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy všech lokalizací. Její činnost je soustředěna především na zvyšování odborné úrovně svých členů pořádáním kongresů, konferencí a menších přednáškových akcí. Oficiálním odborným časopisem obou sesterských společností, České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti, jsou Studia pneumologica et phthiseologica, časopis, jehož kořeny (pod názvem Rozhledy v tuberkulóze) sahají až do roku 1939.

ČPFS vytváří doporučené postupy diagnostiky a léčby různých chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy, vypracovává odborná stanoviska k různým problémům z vlastní iniciativy nebo na žádost orgánů státní správy. Odborné sekce ČPFS prohlubují a rozšiřují informace v jednotlivých funkčních specializacích oboru pneumologie a ftizeologie jako je vyšetřování plicní funkce, bronchologie, pneumoonkologie a řada dalších. Hlavními směry odborného zaměření oboru jsou prevence, vyhledávání, diagnostika a léčba nemocí spojených s bronchiální obstrukcí, nádorů dýchacího ústrojí, infekčních zánětů, intersticiálních a granulomatózních plicních procesů, diagnostika a léčba poruch dýchání ve spánku, léčba cystické fibrózy dospělých. Obor pneumologie a ftizeologie je odborným garantem diagnostiky a léčby tuberkulózy všech orgánových lokalizací.