Sdělení Ministerstva zdravotnictví ohledně LP Ventolin


Sdělení Ministerstva zdravotnictví České republiky:

Od doby oznámení o snížení dodávek léčivého přípravku Ventolin vede Ministerstvo zdravotnictví intenzivní jednání se společností TEVA ohledně možnosti navýšení dodávek léčivého přípravku ECOSAL.

Podpora prof. Marca Miravitllese o podporu při volbě viceprezidenta ERS


Profesor Marc Miravitlles poprosil členy ČPFS ČLS JEP o podporu při volbě viceprezidenta European Respiratory Society (ERS).

Státy s vyšším výskytem tuberkulózy dle WHO


Podle vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, uveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví ČR seznam států s vyšším výskytem tuberkulózy podle údajů Světové zdravotnické organizace aktualizovaný v dubnu 2024.

Respiratory Medicine meets other Disciplines: PanEuropean Webinar, 15. 5. 2024


PanEuropean Webinar Respiratory Medicine meets other Disciplines: 

will be held 

May 15, 2024, 5.30- 8.30 pm CET

Pneumo Update Europe, Prague, 14.-15. 6. 2024,


Pneumo Update Europe 2024
11th European Update Congress in Pneumology

Prague & Virtual, friday 14-saturday 15 June, 2024

The ERS Congress 2024, 7-11 September in Vienna

The European Respiratory Society (ERS) will host its flagship annual event, the ERS Congress, from 7–11 September 2024 in Vienna, Austria and online. 

Kurz Respirační fyzioterapie, 12.-14.9. 2024


Kurz Respirační fyzioterapie pořádá od čtvrtka 12. do soboty 14. září 2024 Klinika rehabilitačního lékařství 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 

Světový den astmatu 2024 - odborná konference. 3. 5. 2024


Odborná konference ke Světovému dni astmatu 2024 „Vzdělávání o astmatu posiluje…“ se uskuteční 
v pátek 3. května 2024 od 9.00 do 14.00 v Autoklubu České republiky, Opletalova 29, Praha 1. 

Projekt Odborné setkání mladých lékařů na téma trombóza a hemostáza

Obdrželi jsme dopis od představitelů České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP pro ČPFS ČLS JEP: 

VII. KONGRES ČPFS a XXXII. MORAVSKOSLEZSKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY, 26.-28. 9. 2024

VII. kongres ČPFS a XXXII. moravskoslezské pneumologické dny se uskuteční od čtvrtka 26. do soboty 28. září 2024 v ostravském Clarion Congress Hotelu.

Přihlášky k aktivní účasti je možné posílat do 31. května 2024Aktivní účastníci (první autoři) jsou osvobozeni od registračního poplatku.

Zprávy z březnové schůze výboru ČPFS

S tématy o kterých jednal Výbor České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) ČLS JEP a závěry jeho hlasování seznamují "Zprávy" z jeho jednání. 

Academy of sarcoidosis, 4-5 June, 2024, Milan

European Respiratory Society (ERS) upcoming educational course, the Academy of sarcoidosis, will take place from 4–5 June, 2024 in Milan, Italy.

Nejbližší akce

24. Květen

XII. KONFERENCE FUNKČNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ PLIC

více informací

06. Červen

XXIX. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ a XIII. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ

více informací

07. Červen

6. SETKÁNÍ NÁRODNÍCH CENTER TĚŽKÉHO ASTMATU

více informací

07. Září

The European Respiratory Society (ERS) congress

více informací

Všechny akce

Novinky

17. 05. 2024

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ohledně LP Ventolin

Sdělení Ministerstva zdravotnictví České...

09. 05. 2024

Podpora prof. Marca Miravitllese o podporu při volbě viceprezidenta ERS

Profesor Marc Miravitlles poprosil členy ČPFS ČLS JEP o podporu při...

03. 05. 2024

Státy s vyšším výskytem tuberkulózy dle WHO

Podle vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním...
Všechny novinky

O společnosti

Česká pneumologická a ftizeologická společnost

První vědecký lékařský spolek, který vznikl v samostatném Československu, byl Československý vědecký spolek proti tuberkulóze, založený 19. 6. 1919.

Tento spolek se změnou stanov v roce 1946 sloučil s později založenými organizacemi (Sdružení lékařů tuberkulózních zařízení – 1924 a Asociace ftizeologů Československé republiky – 1933) se vznikem Československé pneumologické a ftizeologické společnosti, která se v roce 1951 přešla do České lékařské společnosti. S federalizací Československa v roce 1968 vznikly dvě dceřiné organizace – Česká a Slovenská pneumologická a ftizeologická společnost se společným federálním výborem. Po rozdělení Československa pokračovala Česká pneumologická a ftizeologická společnost v další činnosti jako samostatný subjekt.

V současné podobě je dobrovolným nezávislým sdružením fyzických osob – lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, zaměřených na problematiku chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy všech lokalizací. Její činnost je soustředěna především na zvyšování odborné úrovně svých členů pořádáním kongresů, konferencí a menších přednáškových akcí. Oficiálním odborným časopisem obou sesterských společností, České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti, jsou Studia pneumologica et phthiseologica, časopis, jehož kořeny (pod názvem Rozhledy v tuberkulóze) sahají až do roku 1939.

ČPFS vytváří doporučené postupy diagnostiky a léčby různých chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy, vypracovává odborná stanoviska k různým problémům z vlastní iniciativy nebo na žádost orgánů státní správy. Odborné sekce ČPFS prohlubují a rozšiřují informace v jednotlivých funkčních specializacích oboru pneumologie a ftizeologie jako je vyšetřování plicní funkce, bronchologie, pneumoonkologie a řada dalších. Hlavními směry odborného zaměření oboru jsou prevence, vyhledávání, diagnostika a léčba nemocí spojených s bronchiální obstrukcí, nádorů dýchacího ústrojí, infekčních zánětů, intersticiálních a granulomatózních plicních procesů, diagnostika a léčba poruch dýchání ve spánku, léčba cystické fibrózy dospělých. Obor pneumologie a ftizeologie je odborným garantem diagnostiky a léčby tuberkulózy všech orgánových lokalizací.