Kontakt

Evidence členů:

Ing. Renata Marelová

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP
Asistentka vědeckého sekretáře ČPFS
e-mail: rmarelova@gmail.com

 

Vědecké záležitosti:

Doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. (Vědecký sekretář ČPFS ČLS JEP)
Plicní klinika
FN Hradec Králové, Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel.: 495 834 771
e-mail: koblizek@fnhk.cz

 

Pro veřejnost:

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
Fakultní nemocnice, kl. nemocí plicních a TBC LF MU,
Jihlavská 20, 630 00 Brno-Bohunice
tel.: 532 232 504
fax: 532 232 405
mobil: 602 726 490
e-mail: skrickova.jana@fnbrno.czDýchám, tedy jsem - facebook ČPFS ČLS JEP