XXXII. MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ PRO PNEUMOLOGY a X. MORAVSKÉ PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY

12. 04. 2024 - 13. 04. 2024

XXXII. MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ
PRO PNEUMOLOGY
a X. BESKYDSKÉ PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY

Karolinka (Hotel Soláň)

Odborní garanti:
prim. MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.
MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.
prim. MUDr. Gustáv Ondrejka, Ph.D.
MUDr. Jiří Pejchal
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D.

Pořadatel: SOLEN, s. r. o., ve spolupráci s Plicním oddělením Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.

Více informací na www.kongrespneumologie.cz.