Radioterapie nádorů s plicní lokalizací u idiopatické plicní fibrózy

19. 09. 2017

Radioterapie nádorů s plicní lokalizací u idiopatické plicní fibrózy

Společné stanovisko České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP a Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP  

Práce hodnotí současné názory na radioterapii u nemocných s idiopatickou plicní fibózou (IPF). Radioterapie plicních nádorů je obecně spojena s rizikem postradiační pneumonitidy (PP), u IPF navíc s rizikem zhoršení primárního onemocnění formou akutní exacerbace (AE-IPF). Obě komplikace mohou bezprostředně ohrozit život nemocných. 

Celý materiál je ke stažení zde ve formátu doc.

Přejít na: