Předatestační kurz a atestace PNE 2018 - upřesnění

12. 12. 2017

Předatestační kurz a atestace PNE 2018 - upřesnění

Po vzájemné dohodě všech zúčastněných s předsedkyní KOR Prof. MUDr. Eliška Sovovou, Ph.D, MBA bude v roce 2018 pouze jeden předatestační kurz, a to na 1. LF UK, pořádaný Pneumologickou klinikou 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice a 1. klinikou TRN 1. LF UK a VFN. 

Tento kurz se uskuteční v Thomayerově nemocnici od 12. do 23. března 2018.

Atestační zkoušky pak budou probíhat jak bylo plánováno, a to v jarním termínu na Klinice pneumologie a ftizeologie FN Plzeň (E. Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň 3-Jižní Předměstí) 14. - 16. 5. 2018. 
V podzimním termínu pak na 1. lékařské fakultě v Praze (Kateřinská 1660/32, Praha) 26. - 28. 11.

Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D, Pneumologická klinika 1. LF UK  a TN

Přejít na: