Smutná zpráva: prof. MUDr. Karel Křepela, CSc.

18. 01. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abych Vám oznámila velice smutnou zprávu. Na počátku nového roku - 13. ledna 2018 - ve věku 88 let opustil naše řady pan profesor MUDr. Karel Křepela, CSc. Pan profesor patřil k našim nejvýznamnějším zakladatelům specializovaného oboru dětské pneumologie. 

prof. Křepela 

Tomuto oboru se věnoval od roku 1955, kdy přišel na dětské oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze-Krči, kde působil – později na Pediatrické klinice IPVZ, 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice - do posledních dnů svého života.

Významnou částí náplně jeho práce byla také činnost pedagogická.  Dá se bez přehánění říci, že většina dětských pneumologů působících v našich zdravotnických zařízeních patří mezi jeho žáky. Podílel se i na výchově pediatrů a pneumologů. Vyznačoval se neuvěřitelným pracovním nasazením.

Byl předním odborníkem v oboru dětské pneumologie a obzvláště pneumoftizeologie. Sehrál jednu z klíčových rolí při potlačování onemocnění tuberkulózou v naší dětské populaci. Vyznačoval se mimořádnou empatií ke svým dětským pacientům a ke svým mladším kolegům, kterým byl vždy připraven předávat své znalosti a zkušenosti. Byl a dále pro nás zůstává neformální autoritou po stránce odborné a i lidské.

V osobě pana profesora Křepely nás opustil mimořádný člověk, vybavený širokými znalostmi svého oboru, který si za všech okolností získával srdce svých pacientů i svých kolegů svojí neobyčejnou skromností a lidským přístupem.

Prim. MUDr. Pavla Nykodýmová

Přejít na: