Elektronické volby výboru a revizní komise ČPFS ČLS JEP

26. 02. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

s rychle plynoucím časem se musíme zamyslet nad dalším vedením naší společnosti. Současnému výboru ČPFS ČLS JEP končí v letošním roce mandát a je třeba zorganizovat volby.

Bylo rozhodnuto, že využijeme nabídky sekretariátu České lékařské společnosti JEP, který volby zorganizuje elektronickým způsobem. Tato varianta je dobře propracována, je zcela objektivní, nezávislá a osvědčila se již při volbách jiných odborných společností.

V nejbližší době obdržíte kontaktní email s informacemi o konání elektronických voleb a budete vyzváni, abyste potvrdili funkčnost své e-mailové adresy.

(Pokud má člen v centrální evidenci členů uvedeno více e-mailových adres, musí si pro elektronickou volbu vybrat jednu a tuto při elektronické volbě používat.)

Po přihlášení do volebního systému gReception se vám zobrazí formulář, obsahující seznam všech řádných členů ČPFS. Z tohoto seznamu budete zaškrtávat své kandidáty do výboru a kandidáty do revizní komise.

Každému voliči bude ze systému gReception  zaslána pozvánka s detailními informacemi k účasti ve vlastních volbách, které již proběhnou jednokolově.

Výsledky bude kontrolovat zvolená volební komise, která obdrží výsledky voleb a protokol, obsahující veškeré informace o způsobu a průběhu voleb. Výsledky voleb vyhlásí předseda volební komise nebo jím pověřená osoba tím, že je zveřejní na internetových stránkách www.plicnilekarstvi.cz.

Další detaily způsobu voleb budou oznámeny kontaktním emailem všem členům naší společnosti.

Věříme, že všichni máme zájem na tom, aby se Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP dále rozvíjela  a že vybereme nejlepší kandidáty pro její další úspěšné vedení a směřování.

 

S pozdravem

výbor ČPFS ČLS JEP

Přejít na: