Smutná zpráva: MUDr. Milada Hobzová, PhD.

03. 05. 2018

Dne 20. dubna 2018 nás navždy opustila MUDr. Milada Hobzová, PhD., lékařka Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc, vedoucí spánkové laboratoře této kliniky a odborná asistentka Lékařské fakulty Univerzity Palackého. 

Odešla po dlouhé nemoci, kterou snášela důstojně a s pokorou až do samého konce. Bylo to v době, kdy akcelerovala její vědecká činnost a po odborné stránce byla na vrcholu sil. Vybudovala jednu z největších komplexních spánkových laboratoří v České republice, a to od jejího samotného založení až do vzniku rozvinutého pracoviště se stálými vědeckými aktivitami. 

Pracovala jako předsedkyně sekce Spánkové medicíny a neinvazivní ventilace při České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP, byla členkou revizní komise Společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu a členkou výboru České aliance proti chronickým respiračním onemocněním. Paní doktorku měli rádi pacienti, kolegové i všichni, kdo ji poznali.

Byla velmi vstřícnou, skromnou a přátelskou osobností. Vždy se dělila o své zkušenosti, dokázala spolupracovat s předními odborníky různých oborů, stejně jako s mediky, které ochotně zasvěcovala do vědecké práce. Velice si vážila rodiny a věnovala se jí naplno vedle všech svých pracovních povinností. Na paní doktorku Miladu Hobzovou budeme vzpomínat s úctou a vděčností za vše, co vykonala pro naši společnost a pro své pacienty.

Čest její památce.

prof. MUDr. V. Kolek, DrSc.

Přejít na: