Motivační video pro mladé pneumology (Pneumo35)

20. 07. 2018

Sekce Pneumo35 České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP vytvořila nové Motivační video pro mladé pneumology. Přejeme příjemné sledování

Přejít na: