IMPACT meeting: Immunology Meets exPerts in pAthology and Cancer Therapy

19. 09. 2018

Sekce Onkologické imunologie při České onkologické společnosti pořádají 15. listopadu 2018 ve spolupráci s BMS 8. ročník edukačního sympozia věnovaného imuno-onkologickým přístupům v léčbě nádorových onemocnění IMPACT meeting: Immunology Meets exPerts in pAthology and Cancer Therapy.

Uskuteční se v čase 14.30 až 18.15 na adrese Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha 1 (v blízkosti Hl. nádraží). 

Garant edukačního charakteru sympozia: prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Předběžný program sekcí Biomarkery v imuno-onkologické léčbě a Kontroverzní témata v oblasti protinádorové imunoterapie si lze stáhnout ve formátu .pdf zde

Akce je určena primárně pro lékaře a vědecké pracovníky věnující se imunoterapeutické léčbě nádorů a výzkumu v oblasti imunitního systému v nekomerční sféře.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Účast bude ohodnocena kredity.

Registrace: www.imunoonkologie.cz

Přejít na: