Publikace oceněné za rok 2017 výborem ČPFS ČLS JEP

05. 12. 2018

Výbor České pneumologické a ftizeologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ocenil publikace za rok 2017. 

CENA VÝBORU

ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ

A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

ČLS JEP ZA

1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU

PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ

SDĚLENÍ V ČASOPISE

STUDIA PNEUMOLOGICA ET

PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017

Vliv exprese vybraných protein kódujících genů a mikro RNA na riziko relapsu plicních adenokarcinomů stadia I.

M. Svatoň, V. Kulda, P. Mukenšnábl, O. Topolčan, M. Pešek, P. Dvořák, O. Fiala, M. Roušarová, K. Hrdá, M. Pešta

 

CENA VÝBORU

ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ

A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

ČLS JEP ZA

2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU

PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ

SDĚLENÍ V ČASOPISE

STUDIA PNEUMOLOGICA ET

PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017

 Bronchoskopická metoda  narrow band  imaging  v diagnostice  plicních nádorů

 G. Ondrejka, O. Májek, J. Skřičková

 

CENA VÝBORU

ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ

A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

ČLS JEP ZA

3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU

PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ

SDĚLENÍ V ČASOPISE

STUDIA PNEUMOLOGICA ET

PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017

 Poruchy  rovnováhy  u nemocných s  chronickou  obstrukční plicní nemocí

K. Neumannová, Z. Svoboda, J. Zatloukal, V.Sedlák, M.Plutinský, L. Bizovská, M. Janura, V. Koblížek

 

CENA VÝBORU

ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ

A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

ČLS JEP ZA

4. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU

PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ

SDĚLENÍ V ČASOPISE

STUDIA PNEUMOLOGICA ET

PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017

 Vliv rehabilitační léčby  na úroveň  pohybových aktivit u nemocných s  chronickou  obstrukční plicní nemocí

K. Neumannová 

 

CENA VÝBORU

ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ

A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

ČLS JEP ZA

5. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU

PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ

SDĚLENÍ V ČASOPISE

STUDIA PNEUMOLOGICA ET

PHTHISEOLOGICA V ROCE 2017

   Endemická ložiska  aviárních mykobakterióz v Praze

M. Kubín, M. Malý, Z. Jágrová  

 

CENA VÝBORU

ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ

A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

ČLS JEP ZA

1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI

V KATEGORII „ JINÁ“ SDĚLENÍ V

ČASOPISE STUDIA PNEUMOLOGICA

ET PHTHISEOLOGICA

V ROCE 2017

 Význam HRCT  hrudníku pro prognózu idiopatické  plicní fibrózy

M. Doubková, S. Richter 

 

CENA VÝBORU

ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ

A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

ČLS JEP ZA

2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI

V KATEGORII „ JINÁ“ SDĚLENÍ V

ČASOPISE STUDIA PNEUMOLOGICA

ET PHTHISEOLOGICA

V ROCE 2017

  Znamenají metastázy  do mozku u tumoru s  ALK translokací vždy selhání terapie  crizotinibem ? 

M. Svatoň, M. Pešek, J. Vodička, J. Mraček, J. Baxa, B. Šašková 

 

CENA VÝBORU

ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ

A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

ČLS JEP ZA

3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI

V KATEGORII „ JINÁ“ SDĚLENÍ V

ČASOPISE STUDIA PNEUMOLOGICA

ET PHTHISEOLOGICA

V ROCE 2017

Postižení srdce  jako primární  projev sarkoidózy 

M. Žurková, V. Lošťáková,  V. Kolek, Z. Tüdös, E. Kriegová, J. Kuchyňka,

T. Paleček,  A. Slováková, M. Kamínek

 

CENA VÝBORU

ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ

A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

ČLS JEP ZA

4. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI

V KATEGORII „ JINÁ“ SDĚLENÍ V

ČASOPISE STUDIA PNEUMOLOGICA

ET PHTHISEOLOGICA

V ROCE 2017

 Bronchiektasie  jako následek i příčina

D. Havel, Š. Trhlíková, M. Pešek, M. Vachová, J. Quinn, M. Hrabětová,  J. Votruba,  J. Šimovič

 

CENA VÝBORU

ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ

A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

ČLS JEP ZA

5. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI

V KATEGORII „ JINÁ“ SDĚLENÍ V

ČASOPISE STUDIA PNEUMOLOGICA

ET PHTHISEOLOGICA

V ROCE 2017

 Úloha zánětlivých buněk u chronické  obstrukční plicní nemoci

J. Zatloukal 

 

CENA VÝBORU

ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ

A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

ČLS JEP ZA

1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU

PRÁCI V KATEGORII PUBLIKAVE S IMPAKT FAKTOREM

       DO 35 LET V ROCE 2017

 Thyroid transcription factor 1 expression is associated with outcome of patients

              with non-squamous non-small cell lung cancer

    treated with pemetrexed-based chemotherapy

O. Fiala, M. Pesek, J. Skrickova, V. Kolek, F. Salajka, M.Tomiskova, M. Satankova, J. Kultan, J. Kuliskova, M. Svaton, M. Hrnciarik, K. Hejduk, R. Chloupkova, O. Topolcan,  H. Hornychova, M. Nova, A. Ryska, J. Finek

Tumour Biol 2017;39(2):1010428317691186, IF 3,65 

 

CENA VÝBORU

ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ

A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

ČLS JEP ZA

2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU

PRÁCI V KATEGORII PUBLIKAVE S IMPAKT FAKTOREM

 DO 35 LET V ROCE 2017 

Serum concentration of erlotinib and its correlation with outcome

    and toxicity in patients with advanced-stage NSCLC

O.Fiala, P.Hosek, M.Pesek, J.Finek, J.Racek, P.Stehlik, O.Sorejs, M.Minarik, L.Benesova, A.Celer, I.Nemcova, R.Kucera, O.Topolcan

Anticancer Res 2017;37(11):6469-6476, IF 1,86

 

CENA VÝBORU

ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ

A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

ČLS JEP ZA

3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU

PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM    

DO 35 LET V ROCE 2017

 Prognostic role of serum C-reactive protein in patients

 with advanced-stage NSCLC treated with pemetrexed

O. Fiala, P. Hosek, M. Pesek, J. Finek, J. Racek, T. Buchler, A. Poprach, K. Hejduk, R. Chloupkova, O. Sorejs, M. Ecksteinova, M. Vitovec, K. Cizkova, R. Kucera, O. Topolcan  

Neoplasma 2017;64(4):605-610, IF 1,69 

 

CENA VÝBORU

ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ

A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

ČLS JEP ZA

1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU

PRÁCI V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM

NAD 35 LET V ROCE 2017 

Hypersensitivity pneumonitis: Perspectives in diagnosis and management. 

M. Vasakova, F. Morell, S. Walsh, K. Leslie, G. Raghu

Am J Respir Crit Care Med 2017;196(6):680-689, IF 15,24

 

CENA VÝBORU

ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ

A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

ČLS JEP ZA

2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU

PRÁCI V KATEGORII PUBLIKAVE S IMPAKT FAKTOREM

 NAD 35 LET V ROCE 2017 

Phenotypes of COPD patients with a smoking history

 in Central and Eastern Europe: the POPE study

V. Koblizek, B. Milenkovic, A. Barczyk, R. Tkacova, A. Somfay, K. Zykov, N. Tudoric, Z. Zbozinkova, J. Svancara, J. Sorli, A. Krams, M. Miravitlles, A. Valipour

Eur Respir J 2017;49(5), IF 12,242

 

CENA VÝBORU

ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ

A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

ČLS JEP ZA

3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU

PRÁCI V KATEGORII PUBLIKAVE S IMPAKT FAKTOREM         

NAD 35 LET V ROCE 2017

 

Asthma management: A new phenotype-based approach

     using presence of eosinophilia and allergy

M. Terl, V. Sedlak, J. Cap, R. Dvorakova, V. Kasak, T. Koci, B. Novotna, E. Seberova, P. Panzner, V. Zindr

Allergy 2017;72(9):1279-1287, IF 7,361

CENA VÝBORU

ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ

A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

ČLS JEP ZA

4.NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU

PRÁCI V KATEGORII PUBLIKAVE S IMPAKT FAKTOREM

  NAD 35 LET V ROCE 2017

 Markers of lipide oxidative damage in the exhaled breath condensate of nano TiO2 production workers

D. Pelclova, V. Zdimal, P. Kacer, N. Zikova, M. Komarc, Z. Fenclova, S. Vlckova, J. Schwarz, O. Makes, K. Syslova, T. Navratil, F. Turci, I. Corazzari, S. Zakharov, D. Bello

Nanotoxicology 2017;11(1):52-63, IF 5,811

 

CENA VÝBORU

ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ

A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

ČLS JEP ZA

5.NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU

PRÁCI V KATEGORII PUBLIKAVE S IMPAKT FAKTOREM

NAD 35 LET V ROCE 2017

 Burkholderia cepacia complex in cystic fibrosis  in the post-epidemic period: multilocus sequence typing-based approach

L. Fila, P. Drevinek

Folia Microbiol 2017; 62(6): 509-514, IF 1,311 

 

CENA VÝBORU

ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ

A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

ČLS JEP ZA

1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU

MONOGRAFII V ROCE 2017

 Bronchologie a pneumologická cytodiagnostika

M. Vašáková a kolektiv

Maxdorf 2017. s. 364. ISBN: 978-80-7345-533-0

 

CENA VÝBORU

ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ

A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

ČLS JEP ZA

2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU

MONOGRAFII V ROCE 2017

 Pneumologie - 3. vydání 

V. Kolek, V. Kašák, M. Vašáková a kolektiv

 Maxdorf 2017. s. 645. ISBN: 978-80-7345-538-5

 

CENA VÝBORU

ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ

A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

ČLS JEP ZA

3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU

MONOGRAFII V ROCE 2017

 Plicní endoskopie

 Současné možnosti endoskopické diagnostiky a terapie v pneumologii

J. Votruba, J. Šimovič a kolektiv

Mladá fronta a.s. 2017, s.245. ISBN: 978-80-204-4552-0

Přejít na: