Chinolonová a fluorochinolonová antibiotika - omezení používání

11. 12. 2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o nových doporučeních, která vzešla z přehodnocení invalidizujících a dlouhodobě přetrvávajících nežádoucích účinků. Výbor pro posuzování rizik léčivých přípravků (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) doporučil omezení používání chinolonových a fluorochinolonových antibiotik podávaných celkově (ústy nebo injekčně) a inhalačně a to na základě přehodnocení invalidizujících a dlouhodobě přetrvávajících nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s užíváním těchto léčiv.

Do přehodnocení byly zahrnuty také názory a zkušenosti pacientů, zdravotnických pracovníků a zástupců vědecké obce prezentované v červnu 2018 na veřejném slyšení v EMA. U pacientů léčených chinolonovými a fluorochinolonovými antibiotiky byly velmi vzácně hlášeny invalidizující a dlouhodobě přetrvávající nežádoucí účinky, poškozující převážně svaly, šlachy, klouby a centrální a periferní nervový systém.

Na základě přehodnocení zahájeného v únoru 2017 výbor PRAC doporučil pozastavení registrace přípravků obsahujících flumequin, cinoxacin, kyselinu nalidixovou a pipemidovou (tj. chinolony), protože pro žádnou z jejich indikací nebyl zjištěn příznivý poměr přínosů a rizik. V České republice však není registrován žádný přípravek s obsahem výše uvedených látek.

Více informací ZDE

Přejít na: