Soutěž o publikaci v časopise s vysokým IF za rok 2018

10. 04. 2019

Purkyňův nadační fond pořádání již 4. ročník soutěže o publikaci v časopise s vysokým IF za rok 2018 určené mladým autorům do 35 let.

Na webových stránkách Purkyňova nadačního fondu jsou uvedeny veškeré informace i registrační formulář.

Stejně jako v předchozích letech je ocenění spojeno s nadačním příspěvkem. V loňském roce jsme vybírali nejlepší práce ve třech kategoriích – interní, teoretické a chirurgické obory.

Odborná komise zůstává v tomto složení:

prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc., předseda komise
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Uzávěrka soutěže je 31. května 2019.


Věříme, že se i v letošním roce sejde dostatek publikací pro vyhlášení vítězných prací ve všech kategoriích.

Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
Předseda Správní rady Purkyňova nadačního fondu

Přejít na: