Ministerstvo zdravotnictví ČR povolilo BCG vakcínu

15. 06. 2019

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo 5. 6. 2019 rozhodnutí, kterým p o v o l u j e distribuci, výdej a používání neregistrovaného humánního lécivého prípravku BCG vakcína, lyofilizovaná 0,05mg/dávka, prášek a rozpouštedlo pro injekcní suspenzi / BCG VACCINE, FREEZE DRIED, Vaccinum Tubercuiosis (BCG) Cryodessication, výrobce BB-NCIPD Ltd.26, Yanko Sakazov Blvd, 1504 SOFIA, Bulharsko, v cizojazyčném vnejším i vniřrním obalu. 

Více o rozhodnutí, včetně informací o distribuci do kalometizačních pracovišť ke stažení zde ve formátu .pdf

Přejít na: