Nejlepší publikace ČPFS za rok 2018

12. 12. 2019

(hodnoceno v roce 2019)

CENA VÝBORU ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP ZA

1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ
V ČASOPISE STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2018

Rozsah postižení plicního intersticia u pacientů se známkami běžné intersticiální pneumonie – hodnocení stupně postižení plicního parenchymu pomocí automatického skórování: pilotní studie

E. Kočová, M. Hyršl, V. Bartoš, P. Eliáš

CENA VÝBORU ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP ZA

2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ
V ČASOPISE STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2018

Benigní stenózy velkých  dýchacích cest. Srovnání dvou sestav nemocných z let 1998–2003 a 2014–2016

M. Marel, M. Trefný, F. Petřík, D. Rakita, J. Kotrbová, L. Fila, L. Čapková

 

CENA VÝBORU ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP ZA

3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ
V ČASOPISE STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2018

Diagnostika karcinomu plic v pneumologických centrech

LUCAS   tým ( V. Kolek, M. Marel, D.Rakita, J.Skřičková, M.Šatánková, Z. Tóthová, M.Černovská, L.Havel, M.Pešek, M.Svatoň, M.Hrnčiarik, M.Jiroušek, S.Losse, O.Fišer, P.Jakubec, J.Kultan. M.Sova, M.Kolek, J.Duba)

 

CENA VÝBORU ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP ZA

4. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ
V ČASOPISE STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2018

Terapie pneumotoraxu systémem Pleuralvent – první použití v ČR

M. Sova, P. Jakubec, J. Zatloukal, V. Kolek

 

CENA VÝBORU ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP ZA

5. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ
V ČASOPISE STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2018

Miniinvazivní plicní resekce – iniciální zkušenosti v České republice

P. Horažďovský, A. Tašková, Z. Konopa, R. Pohnán, J. Mališ, K. Česlarová, V. Hytych

 

CENA VÝBORU ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP ZA

1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI
V KATEGORII „ JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2018

Transplantace plic -  komplikace  v potransplantačním období

P.Jakubec, M.Žurková, L.Hajdová, A. Křenková, V.Kolek

 

CENA VÝBORU ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP ZA

2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI
V KATEGORII „ JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2018

Možnosti neinvazivní detekce karcinomu plic

J. Kultan, V. Kolek, P. Džubák, J. Václavková, M. Hajdúch, M. Szkorupa

 

CENA VÝBORU ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP ZA

3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI
V KATEGORII „ JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2018

Idiopatická plicní fibróza a bronchogenní karcinom mají něco společného?

M. Doubková, L. Jakubíková

 

CENA VÝBORU ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP ZA

4. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI
V KATEGORII „ JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2018

Operační řešení tracheobronchomalacií

M. Švorcová, R. Lischke, J. Schűtzner, E. Kočová, O. Kudela

 

CENA VÝBORU ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP ZA

5. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI
V KATEGORII „ JINÁ“ SDĚLENÍ V ČASOPISE STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2018

Indikace k thorakochirurgickým výkonům a hodnocení operability pacienta

M. Vašáková

 

CENA VÝBORU ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP ZA

1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI
V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM DO 35 LET V ROCE 2018

Respiratory parameters predict poor outcome in COPD patients, category GOLD 2017 B.
Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2018 Mar 26;13:1037-1052.

 Brat K, Plutinsky M, Hejduk K, Svoboda M, Popelkova P, Zatloukal J, Volakova E, Fecaninova M, Heribanova L, Koblizek V.

 

CENA VÝBORU ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP ZA

2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI
V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM DO 35 LET V ROCE 2018

Chronic Inflammation as Potential Predictive Factor of Nivolumab Therapy in Non-small Cell Lung Cancer.
Anticancer Res 2018; 38 (12) 6771-6782.

Svaton M, Zemanova M, Skrickova J, Jakubikova L, Kolek V, Kultan J, Koubkova L, Bejckova A, Salajka F, Hrnciarik M, Melichar B, Vrana D, Konecny M, Chloupkova R, Pesek M

 

CENA VÝBORU ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP ZA

3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI
V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM DO 35 LET V ROCE 2018

A pilot data analysis of a metabolomic HPLC-MS/MS study of patients with COPD.
Adv Clin Exp Med. 2018 Apr;27(4):531-539.

Novotna B, Abdel-Hamid M, Koblizek V, Svoboda M, Hejduk K, Rehacek V, Bis J, Salajka F.

 

CENA VÝBORU ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP ZA

1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI
V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM NAD 35 LET V ROCE 2018

Expression analysis of extracellular microRNA in bronchoalveolar lavage fluid from patients with pulmonary sarcoidosis.
Respirology 2018 Dec;23(12):1166-1172.

A. Kishore, Z Navratilova, V Kolek, E. Novosadová, K. Čépe, RM du Bois, M. Petřek* (*korespondující autor).

 

CENA VÝBORU ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP ZA

2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI
V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM NAD 35 LET V ROCE 2018

Pulmonary rehabilitation and oropharyngeal exercises as an adjunct therapy in obstructive sleep apnea: a randomized controlled trial.
Sleep Med. 2018 Dec;52:92-97.

Neumannova K, Hobzova M, Sova M, Prasko J.

 

CENA VÝBORU ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP ZA

3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI
V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM NAD 35 LET V ROCE 2018

Impact of demographics, pulmonary function and HRCT on survival and clinical course in idiopathic pulmonary fibrosis.
Clin Respir J. 2018;12:1526–1535

Doubková M, Švancara J, Svoboda M, Šterclová M, Bartoš V, Plačková M, Lacina L, Žurková M, Binková I, Bittenglová R, Lošťáková V, Merta Z, Šišková L, Tyl R, Lisá P, Šuldová H, Petřík F, Pšikalová J, Řihák V, Snížek T, Reiterer P, Homolka J, Musilová P, Lněnička J, Palúch P, Hrdina R, Králová R, Hortvíková H, Strenková J, Vašáková M.

EMPIRE Registry, Czech Part

 

CENA VÝBORU ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP ZA

4. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI
V KATEGORII PUBLIKACE S IMPAKT FAKTOREM NAD 35 LET V ROCE 2018

Endobronchial involvement as an extremely rare manifestation of the Waldenström's disease.
 Clin Respir J. 2018 Feb;12(2):816-819.

Bartáková H, Novák J, Jakša R, Beneš J Jr., Votruba J.

 

CENA VÝBORU ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP ZA

1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU MONOGRAFII V ROCE 2018

Pneumoonkologie v kazuistikách.
Praha: Maxdorf, 2018, 315 s.

Miloš Pešek a kolektiv

 

CENA VÝBORU ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP ZA

2. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU MONOGRAFII V ROCE 2018

HRCT u intersticiálních plicních procesů v instruktivních kazuistikách. 2. vyd.
Praha : Maxdorf, 2018, 279 s.

Eva Kočová, Filip Čtvrtlík,  Jana Votrubová, Vladimír Bartoš, Vladimíra Lošťáková, Martina Šterclová,  Monika Žurková.  

 

CENA VÝBORU ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP ZA

3. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU MONOGRAFII V ROCE 2018

Asthma a chronická obstrukční plic nemoc. Možnosti komplexní léčby z pohledu fyzioterapeuta.
Praha: Mladá fronta 2018, 141 s. 

Kateřina Neumannová, Vítězslav Kolek a kolektiv

Přejít na: