XXV. setkání pneumologů a IX. setkání pneumologů a pneumochirurgů 4. 6. 2020

19. 12. 2019

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

dovolujeme si Vás pozvat na

XXV. setkání pneumologů a IX. setkání pneumologů a pneumochirurgů


které se bude konat ve čtvrtek 4. června 2020 v Emauzském klášteře (Vyšehradská 49/320, Praha 2 - Nové Město).

Setkání pořádá Pneumologická klinika 1. LF UK a Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice a Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP.

1. oznámení si lze stáhnout zde ve formátu .pdf

Přihlášení k účasti a další informace lze najít na webu www.gsymposion.cz

Přejít na: