Změna členských příspěvků ČPFS

27. 01. 2020

Vážení členové ČPFS,

vzhledem k postupnému růstu aktivit (a s tím spojených výdajů) naší odborné společnosti a rovněž s přihlédnutím k nyní oznámenému zvýšení platby za asociované členství v Evropské respirační společnosti jsme bohužel nuceni zvýšit členské příspěvky. Jejich nově stanovená výše nadále závisí na věku členů.

Navýšení členských příspěvků všem věkovým kategoriím bude o 250 Kč, pouze u starších členů (ženy nad 60 let a muži nad 62 let) bude zvýšení poloviční (vzestup o 125 Kč).

Nově stanovená výše u nejmladších členů do 30 let

z řad lékařů a dalších VŠ na 350 + 250 = 600 Kč. V případě nejmladších členů z řad SŠ a dalších nevysokoškolských pracovníků bude činit 250 + 250 = 500 Kč.

Ve věkové skupině 31-60 let (ženy) resp. 62 let (muži) bude nová částka pro lékaře a další VŠ 500+250=750 Kč a pro SŠ a další nevysokoškolské pracovníky 250+250=500 Kč.

Starší členové lékaři a jiní VŠ (nad 60 let ženy, nad 62 let) 350+125= 475 Kč

a pro starší SŠ a další nevysokoškolské pracovníky 250+125 = 375 Kč.

I přes zvýšení budou členské poplatky pod úrovní většiny  obdobných lékařských společností.

S pozdravem a díky za pochopení.

Výbor ČPFS

Přejít na: