Velmi smutná zpráva - prof. Vítězslav Kolek

30. 01. 2020

Vážení kolegové a přátelé,

je mou smutnou povinností Vám se zármutkem v duši oznámit, že dnes nás navždy opustil emeritní předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti a přednosta Pneumologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci, náš kolega a přítel, profesor Vítězslav Kolek.

Myslím, že bez nadsázky mohu říci, že byl a bude jednou z nejvýraznějších osobností české pneumologie, která šířila slávu českého plicního lékařství i za hranicemi naší vlasti.

Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Jsme a budeme na něj hrdí a bude v našich duších i srdcích nadále přebývat.

Vzpomínáme.

Vzpomeňte na něj i Vy, s úctou, respektem a láskou.

Děkuji.

Za Výbor ČPFS

Martina Vašáková

Přejít na: