DŮLEŽITÉ: Doporučení COVID - první kontakt

15. 03. 2020

Vážení kolegové a přátelé pneumologové,

zažíváme poprvé situaci, kdy kvůli nemoci byl vyhlášen stav nouze. Předem si dovolím poděkovat všem, kteří i v této atmosféře všeobecné nejistoty a někdy i strachu a paniky z COVID-19, pracují. Situace se mění každým dnem a coronavirus postupuje naší společností s typickou razancí virové infekce. Je pochopitelné, že řada z nás se cítí velmi nejistě, protože pacienti s coronavirem mohou navštívit jako první právě ambulanci plicní. Řadu užitečných a aktuálních informací najdete na stránkách MZČR věnovaných coronaviru (koronavirus.mzcr.cz/informace-pro-zdravotniky) a jsou již dostupné i zkušenosti ze zemí, kde mají více pacientů s touto nemocí.

Taktéž jsou již dostupné publikace na základě výsledků z prvního ohniska, Číny. Z těchto informací víme, že coronavirus se může šířit nejen jako kapénková infekce, ale pravděpodobně i přenosem z předmětů a že u nemocných byla zachycena vysoká koncentrace tohoto viru ve stolici.

Víme, že všichni máme málo ochranných pomůcek, zejména účinných respirátorů. Nejsme si jisti postupy, které máme dodržovat, abychom efektivně poskytli pomoc nemocným a sami se nenakazili. Dovoluji si Vám proto nabídnout doporučení, která jsou modifikací doporučení Italské respirační společnosti (AIPO) s naroubovanými vlastními praktickými zkušenostmi.  Zdůrazňuji, že Vaším partnerem a rádcem v procesu záchytu a izolace pacientů se suspekcí na COVID-19 je příslušný hygienik, odběrové místo a lůžka infekčních klinik.

Doporučení pro ambulance pneumologie:

Plánované odložitelné kontroly chronických pacientů by měly být odloženy.

Na dveřích by měla být vyvěšena informace, aby pacienti, kteří mají podezření, že mají COVID, putovali rovnou na testovací místa - uveďte, které je nejbližší.

Lékař i sestra by měli být vybaveni rouškami, optimálně respirátory FPP 3.

Čekárna by měla být vybavena desinfekčním roztokem a každý pacient, který vstoupí, by si měl desinfikovat ruce.

Optimální by bylo, aby pacienti vstupovali do čekárny jednotlivě, je-li to možné.

Každý člověk, který přichází s horečnatým onemocněním a /nebo s kašlem, musí být brán jako pacient s možným COVID-19, výše suspekce je samozřejmě větší, pokud byl dotyčný ve styku s pacientem s COVID-19 nebo pokud přijel ze země s vysokým výskytem této nemoci.

Optimální je takovému pacientovi nasadit běžnou roušku, pokud ji máme.

Následně ambulantní pneumologové volají místem příslušného hygienika, který rozhodne, zda pacient sám může odejít nechat se otestovat do testovacího centra, nebo zda má být okamžitě transportován na oddělení vyhrazená pro pacienty s COVID-19.

Plicní ambulance v nemocnicích, které mají nařízení provádět odběr na vyšetření u pacientů s podezřením na COVID, izolují jedince se suspekcí v určené místnosti a lékař a sestra chráněni respirátorem a ochranným oděvem provedou odběr a dotyčného izolují do obdržení výsledku.

Pokud dojdou v ordinaci ochranné pomůcky, lékař přestává ordinovat prezenčně a ordinuje online.

Pokud má lékař či sestra kontakt s nemocným s COVID-19 a má přitom adekvátní ochranné pomůcky, není třeba si nechat dělat test na coronavirus a zůstávat v karanténě.

Nekrytý styk s nakaženým COVID znamená, že lékař i sestra se musí dostavit k odběru na coronavirus a zůstat v domácí izolaci následujících 14 dní.

Asymptomatičtí jedinci, kontakty pacientů s COVID-19, pokud jedou do odběrového místa k výtěru hromadnou dopravou, musí mít nasazenu roušku.

Děkuji všem kolegům pneumologům, kteří obětavě ambulují v nelehké době pandemie nového viru poznamenané nezřídka nejistotou, strachem a panikou. Věřím, že projdeme tímto křestem ohněm s minimálními ztrátami fyzickými i duševními a s nově nabytými zkušenostmi.

 

Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D

Předsedkyně ČPFS

Přejít na: