Doporučení pro kalmetizaci v období pandemie

24. 03. 2020

Doporučujeme dodržet kalmetizaci ze zákona, to znamená očkovat všechny novorozence, kteří mají být BCG vakcinováni dle vyhlášky.

Jedinou překážkou a důvodem k odložení BCG vakcinace ze zákona jsou kontraindikace dané vyhláškou a karanténa rodiny z důvodu infekce COVID-19. Vakcinace BCG na přání rodičů doporučujeme odložit.

Výbor ČPFS

Přejít na: