Další aktuální informace týkající COVID-19

27. 03. 2020

Vážení kolegové a přátelé,
budou k Vám do spádových ambulancí posíláni pacienti, kteří jsou dimitováni z infekčních oddělení nebo specializovaných COVID-19 oddělení nemocnic a mají residuální postižení plic po prodělání COVID-19 s těžkým plicním postižením s nutností podpory ventilace. Prosím věnujte těmto pacientům patřičnou pozornost, plicní postižení po virových pneumoniích se hojí poměrně dlouho a zanechává residuální změny, z mé vlastní zkušenosti mohu dodat, že trpí i bronchiální hyperreaktivitou.

Doporučuji s odstupem kontrolní HRCT hrudníku, symptomatickou péči (bronchodilatancia, mukolytika..), v následném období vakcinaci,  případně doplňujeme i imunologické vyšetření, zda se restaurovala zejména buněčná imunita po transientní lymfopenii.

2.       Od včerejška máme možnost indikovat vyšetření na přítomnost koronaviru, pacienty se suspekcí posíláme na odběrová místa  a dle stavu buď jsou za odpovídajících protiepidemických opatření doma, nebo posláni při nutnosti hospitalizace do Vaší spádové nemocnice. Každá nemocnice musí mít zajištěn plán péče o tyto pacienty a vyčleněna standardní lůžka (často původně plicní) a lůžka pro UPV. Centralizace péče o pacienta s COVID-19 je již zrušena.

3.       V případě problémů se zajištěním intenzivní a resuscitační péče o pacienty s COVID-19 může být kontaktován pan profesor Černý, který má koordinaci center ARO a intenzivní péče v rámci ČR na starosti.

4.       Náš doporučený postup pro COVID-19 se již připravuje v dílně Hradecké kliniky- garant doc. Koblížek, budeme distribuovat jakmile bude hotov

Velmi Vám všem děkuji za práci v této nelehké době

Buďte zdrávi a zachovejte pozitivní myšlení

Martina Vašáková

Přejít na: