Funkční vyšetření v době COVID-19 pandemie - odborné stanovisko ATS a jeho interpretace pro členy ČPFS

29. 03. 2020

Stanovisko ATS o provádění funkčního vyšetřování plic v době COVID-19 pandemie:

We recommend that pulmonary function testing be limited to tests that are only essential for immediate treatment decisions, that the type of pulmonary function testing be limited to the most essential tests when possible, and that measures to protect both the staff and individuals being tested should be put in place.

Protective measures include personal protective equipment (PPE) that limits aerosolized droplet acquisition for staff and enhanced cleaning of the testing space such as wiping down surfaces with appropriate cleaners.  Use of PPE should be considered in discussions with your infection control team.
Decisions regarding the conduct of pulmonary function tests need to balance the potential risks against the need for assessment of lung function to make treatment decisions. We realize that this is an evolving situation and that the risk/benefit ratio will also continue to change over time.
Meredith C. McCormack, MD MHS
David A. Kaminsky, MD
2020 members of the ATS Proficiency Standards for Pulmonary Function Testing Committee

Komentář ČPFS:Prosíme členy ČPFS ČLS JEP o pečlivé zvažování indikace funkčního vyšetřování plic v čase pandemie onemocnění COVID-19.  
Nemocní se suspekcí na onemocnění COVID-19 či dokonce s prokázaným COVID-19 musí být vyšetření pulsní oxymetrií a vyšetřením krevních plynů (při těžším průběhu onemocnění). Jiná funkční vyšetření plic u těchto nemocných nejsou doporučována.
Vyšetření plicních funkcí (spirometrie či bodypletysmografie/difuze) osob s non-COVID 19 respiračním onemocněním (avšak v době COVID-19 pandémie) by mělo být prováděno vždy s příslušným filtrem. Před a po testu si pacient nasadí ústenku. Po testu je pochopitelně nutná pečlivá dezinfekce přístroje a jeho bezprostředního okolí. Sestra či lékař asistující u funkčního vyšetřování plic má minimálně ústenku (či lépe respirátor).
V. Koblížek + J. Kociánová

Přejít na: