Diagnostika a terapie pacientů s poruchami dýchání ve spánku v souvislosti s pandemií

15. 05. 2020

Diagnostika a terapie poruch dýchání ve spánku je jednou ze základních částí péče o pacienty a ani současná hygienicko-epidemiologická situace v rámci pandemie SARS-CoV-2 nemůže vést k jejímu přerušení či podstatnému omezení. V současné době je většina spánkových laboratoří v ČR uzavřena nebo funguje ve značně omezeném režimu.

Vznikl proto Poziční dokument sekce Spánkové medicíny a neinvazivní ventilace ČPFS Diagnostika a terapie pacientů s poruchami dýchání ve spánku v souvislosti s pandemií SARS-CoV-2

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout jednotlivým pracovištím informace, které podmínky je nutné splnit pro bezpečný provoz spánkové laboratoře, a to zejména s ohledem na diagnostiku a terapii poruch dýchání ve spánku.
Na tomto dokumentu se podílela sekce Spánkové medicíny a neinvazivní ventilace České pneumologické a ftizeologické společnosti a taktéž jednotliví distributoři zdravotnických prostředků.

K uvedenému dokumentu se dále váže těchto šest příloh:
- příloha č. 1 - Údržba a číštění
- příloha č. 2 - COVID-19 Čistící & Dezinfekční pokyny pro spánkové laboratoře - Philips
- příloha č. 3 - Viral Efficiency of Ambu and King Systems Filters - Ambu
- příloha č. 4 - Ventilátory ResMed a COVID-19 - Informace o použití v léčbě pacientů
- příloha č. 5 - Návod k dezinfekci jen pro profesionální použití - Philips
- příloha č. 6 - Upozornění týkající se dezinfekce / sterilizace lékařských masek Löwenstein při použití v nemocnici

Přejít na: