Informace o tuberkulóze v ČR - Interaktivní prohlížeč dat

31. 07. 2020

Veškeré dostupné informace o tuberkulóze v České republice soustředil na web Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR („ÚZIS") spolu s Institutem biostatistiky a analýz LF MU.

Nástroj již pracuje i s daty za rok 2019.

Nový interaktivní prohlížeč dat Registru tuberkulózy lze najít na webové adrese https://tbc.uzis.cz

Přejít na: