Bronchologie v pneumologické diagnostice - Aktuální úskalí a možnosti řešení

05. 08. 2020

Popsat problémy v oblasti pneumologické diagnostiky a možnosti řešení bylo cílem Advisory Board Bronchologie v pneumologické diagnostice - Aktuální úskalí a možnosti řešení, konaného 25. června 2020 v Praze.

V ČR není na všech pracovištích diagnostika prováděna dostatečně rychle a kvalitně, ne vždy jsou u nemocných , kteří jsou vyšetřováni pro podezření na LC  prováděn odběr umožňující mikromorfologickou, imunologickou a mutační analýzu. U pacientů  s NSCLC často nejsou stanoveny prediktivní biomarkery.

 

Více v zápise z Advisory Board - ke stažení zde ve formátu .docx

Přejít na: