Memorandum o spolupráci na projetku LUCAS (LUng CAncer focuS)

08. 09. 2020

Česká pneumologická a ftizeologická společnost podepsala Memorandum o spolupráci na projetku LUCAS (LUng CAncer focuS) se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra.

Záměrem je zvýšit informovanost pacientů o karcinomu plic, podpořit jejich zájem o včasnou diagnostiku a sdílet data s daty registru i z periferie.

Prezentaci celého projektu lze najít na webové stránce www.lucascz.cz.

Projekt vznikl v červnu 2018 a je zaměřen na sběr dat, týkajících se komplexní péče o pacienty s rakovinou plic (bronchogenní karcinom) od chvíle stanovení diagnózy po celou dobu léčby.

Jediný projekt svého druhu mapuje komplexní cestu pacienta od diagnózy.

Hned v úvodu web www.lucascz.cz upozorňuje na to, že na rakovinu plic ročně v Česku zemře 5 400 lidí. Patří jí tak smutné prvenství mezi všemi nádory vůbec. Na nemoc se většinou přichází pozdě. Jenom 1 z 8 pacientů žije více než 5 let od stanovení diagnózy.

Tisková zpráva ZP MV ČR zde.

Přejít na: