Mezioborové stanovisko Zásady účelné indikace remdesiviru u pacientů s Covid-19

14. 09. 2020

Mezioborové stanovisko Zásady účelné indikace remdesiviru u pacientů s Covid-19 podpořily:
• Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP,
• Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP,
• Společnost infekčního lékařství ČLS JEP,
• Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP.

Celé znění stanoviska je ke stažení zde ve formátu .pdf

Přejít na: