Zátěžová vyšetření v situaci zvýšeného rizika přenosných nemocí

21. 09. 2020

Společné odborné stanovisko Sekce sportovní kardiologie České asociace preventivní kardiologie, pracovní skupiny Sportovní kardiologie České společnosti tělovýchovného lékařství, České asociace ambulantních kardiologů, České pneumologické a ftizeologické společnosti bylo vydáno k tématu Zátěžová vyšetření v situaci zvýšeného rizika přenosných nemocí.

Celé znění stanoviska zde ke stažení ve formátu .docx

Souhrn:

V době pandemie COVID-19 docházelo k omezování některých vyšetřovacích metod, mezi nimi i zátěžových testů. Zátěžová vyšetření jsou však v diagnostickém algoritmu často nezastupitelná. Na druhou stranu jejich provedení může představovat zvýšené riziko přenosu infekčních onemocnění. Následující doporučení má za cíl navrhnout možná řešení, jak co nejbezpečněji pro pacienty i pro zdravotnický personál zátěžové vyšetření provádět i v době zvýšeného rizika přenosných infekcí. Epidemická situace se může dynamicky měnit a je potřeba se řídit doporučeními hygienické služby.

Klíčová slova: Zátěžové testy, COVID-19

Abstract:

During the COVID-19 pandemic, some investigations were restricted, including exercise stress tests. However, exercise stress tests are often irreplaceable in the diagnostic algorithm. On the other hand, their implementation may pose an increased risk of transmitting infectious diseases. The following recommendations aim to suggest possible solutions to perform exercise stress tests as safely as possible for patients and healthcare professionals, even at times of increased risk of communicable infections. The epidemic situation can change dynamically, and it is necessary to follow the recommendations of the epidemiologists.

Keywords: Exercise tests, COVID-19

Přejít na: