Podmínky úhrady poplatku za přijetí článku

21. 10. 2020

Pokud bude autor žádat Českou pneumologickou a ftizeologickou společnost ČLS JEP o:

 A) úhradu poplatku za uveřejnění rukopisu přijatého k publikaci do časopisu s impakt faktorem

     nebo

 B) úhradu editační podpory

pak v obou případech je úhrada poplatku a/nebo editační podpory ze zdrojů ČPFS vázána na následující podmínky, které musí být splněny:

1/ hlavní nebo korespondující autor musí být členem ČPFS (není  možné pouze spoluautorství),

2/ ve vydaném článku musí být bezpodmínečně uvedena dedikace ČPFS (("Publikace/publikování byla/bylo podpořena/o Českou pneumologickou a ftizeologickou společností", resp. "Publication was supported  by Czech Pneumological and Phthisiological Society").


Výbor ČPFS ČLS JEP

 

 

Dýchám, tedy jsem - facebook ČPFS ČLS JEP

Přejít na: