České registry pacientů s rakovinou plic nemají v Evropě obdoby

15. 10. 2020

Devětašedesátiletý muž, kuřák, v jinak dobré fyzické kondici – takto vypadá typický pacient s rakovinou plic podle projektu Lucas, který mapuje cestu pacienta s karcinomem plic sedmi českými pneumoonkologickými centry. Lucas nyní nově pneumologové propojí s dalším registrem TULUNG, který se zaměřuje na pacienty s nemalobuněčným nádorem. Oba registry nemají v Evropě obdoby. 

Lucas je jediným registrem, který sleduje pacienty z celé republiky, a to jak s malobuněčným tak nemalobuněčným nádorem. Unikátnost registru TULUNG je zase v délce jeho existence, data totiž sbírá už od roku 2006. Účelem obou českých registrů je zmapovat a vyhodnotit péči o pacienty s nádory plic, a mít tak kvalitní data pro jednání se zdravotními pojišťovnami, které hradí nasazení nákladných léků.

„Naše odborná společnost se snaží všem pacientům dopřát tu nejlepší péči, kterou zdravotní systém finančně zvládne. Registry jsou pro nás nástrojem, který tento cíl umožňuje naplnit,“ řekla prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) na víkendovém trojlístku kongresů ČPFS, Hradeckých pneumologických dnů a Moravskoslezských pneumologických dnů. V současné době Lucas sleduje 2717 pacientů, což je 22 % nově diagnostikovaných z celé ČR. Dobrou zprávou je, že u více než 90 % vhodných pacientů vyšetřujeme genetiku nádoru, což umožňuje lépe zacílit léčbu. A že 77 % lidí v pneumoonkologických centrech dostává aktivní léčbu. Je tady vidět obrovská snaha a nyní i možnost lidem s rakovinou plic prodloužit život v co nejlepší kvalitě. Díky novým metodám léčby, například zapojením a povzbuzením vlastní imunity člověka – imunoterapií – nebo novým biologickým lékům, které působí na pochody v nádorových buňkách, umíme pacienty s pokročilou fází nemoci léčit tzv. na míru. K tomu je ovšem potřeba důkladného testování již v době stanovení diagnózy – léčba pro konkrétního pacienta musí být vybrána tak, aby léčba zabírala a měnila charakter nemoci na chronickou,“ vysvětlila na kongresu prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., z Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno.

Dříve se přežití u pacientů s karcinomem plic pohybovalo v řádu několika málo měsíců, nyní i v řádu let. V tuzemsku ročně onemocní téměř 7 000 lidí, 90 % z nich kvůli kouření, ať už aktivnímu nebo pasivnímu, rakovina plic ročně usmrtí asi 5 500 těchto pacientů.

 

Dýchám, tedy jsem - facebook ČPFS ČLS JEP

Přejít na: