Nová Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů

30. 10. 2020

S účinností od 15. října 2020 vstoupila v platnost nová Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů (Vyhl. č. 397/2020 Sb.), kterou se zároveň ruší předchozí Vyhláška č. 221/2018 Sb. 

Náplň povinných praxí v rámci kmene se ve srovnání s předchozí vyhláškou nijak nemění (v rámci pracovišť interního lékařství jsou pouze přesněji charakterizovány různé druhy pracovišť). 

Zásadní změnou je však skutečnost,  že podle "Přechodného ustanovení" nové vyhlášky bude do absolvování praxe v základním kmeni započítána/uznána i ta část, která proběhla na v té době "neakreditovaných" pracovištích.

Dosud museli lékaři o uznání této praxe osobně žádat MZ, resp. IPVZ a realita této agendy byla problematická. Současně ale upozorňujeme, že uvedené přechodné ustanovení se netýká vlastního specializovaného výcviku.

V každém případě těm z Vás, kterých se tato problematika týká, doporučujeme blíže se seznámit s konkrétním zněním Vyhlášky (www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=397&r=2020), jejíž podstatná část je v příloze tohoto E-mailu, ev. navštivte stránky ČPFS, sekci Postgraduální vzdělávání v oboru (www.plicnilekarstvi.cz/stranka/1562/%E2%80%A2-predatestacni-priprava-a-atestace/).

V  případě nejasností je vhodné se vždy obrátit na Oddělení specializačního vzdělávání "mateřských" LF, na které proběhlo zařazení do oboru, event. té LF, na které hodláte složit atestaci.

Text Vyhlášky č. 367 - 2020 Sb_ke stažení zde ve formátu .pdf 


Doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D., 

předseda Specializační oborové rady pneumologie a ftizeologie

Přejít na: