Exogenni alergická alveolitida - doporučený postup, Definice progredujících fibrotizujících IPP

01. 11. 2020

Dva nové / aktualizované dokumenty vydala Česká pneumologická a ftizeologická společnost, připravila je její Sekce pro intersticiální plicní procesy:

Přejít na: