Možnost přechodné kyslíkové léčby pro pacienty-samoplátce po COVID pneumonii

12. 11. 2020

Někteří pacienti po prodělání Covidu-19 potřebují pokračovat v kyslíkové léčbě doma, která zatím z
důvodu post-covidové dušnosti pojišťovnami není hrazena. Společnost Linde pro umožnění doléčení doma v kruhu rodiny snížila ceny pronájmů.

Pro ty, kteří nechtějí čekat na dovoz přístroje technikem domů, nově vznikla dvě výdejní místa koncentrátorů kyslíku, v Praze a v Brně.

"Snažíme se již nemocí zkoušeným pacientům vyjít co nejvíce vstříc. Je proto důležité v Příloze objednávky uvést platné funkční telefonní kontakty na pacienta či příbuzné a volbu pacienta - zda chce dovoz domů nebo příbuzní vyzvednou přístroj v Linde. S pacientem nebo kontaktní osobou se sami spojíme na domluvu termínu," uvedla Věra Trnečková, BA, z Linde Gas a.s.  

* Pro pacienty s potřebou vícehodinové inhalace kyslíku denně:
elektrický stacionární koncentrátor kyslíku EverFlo.
* Formulář Příloha objednávky - pouze pro samoplátce - ke stažení zde ve formátu .docx  
* Vyplněnou Přílohu objednávky s telefonickými kontakty a volbou předání přístroje je třeba zaslat na e-mailovou adresu vedoucího technického servisu: zdenek.kalista@linde.com

* Pro pacienty s potřebou jen lehké občasné podpory kyslíkem, stejně jako doposud beze změn: tlaková LIV lahev s kyslíkem pro dýchání.
* Formulář k vyplnění lékařem - bez něj prodejci kyslík vydat nesmějí: ke stažení a k vyplnění v PC zde ve formátu .docx
* Ceník - nehradí zdravotní pojišťovny, ceník pro pacienty v prodejnách v odkazu níže
* Seznam prodejních míst s LIV lahvemi s Kyslíkem pro dýchání pro pacienty domácí péče: 
ke stažení zde ve formátu .pdf
* Info brožura, jak LIV lahve s Kyslíkem pro dýchání získat - ke stažené zde ve formátu .pdf

 

   Dýchám, tedy jsem - facebook ČPFS ČLS JEP

Přejít na: