UPOZORNĚNÍ - chybějící platby členských příspěvků ČPFS

01. 12. 2020

Při kontrole plateb členských příspěvků ČPFS bylo zjištěno, že cca 250 členů nemá tyto příspěvky za letošní rok (u někoho i za roky předešlé) uhrazeny.

Příčinou může být to, že Členská evidence ČLS JEP nerozesílala letos složenky tak, jak tomu bylo v letech předešlých, ale pomocí najaté IT firmy rozesílala podklady k platbám automaticky z adresy cle@cls.cz v únoru a upomínky z téže adresy v září letošního roku s částkou za všechny Společnosti, jichž jste členy. Mohlo se stát, že některé servery, u nichž máte svůj e-mailový účet, posílají hromadné zprávy do spamu.

Protože jsme ověřili, že některým z Vás tyto e-maily vůbec nepřišly, dostanete v období od 2. do cca 4. prosince z téže adresy manuálně zpracovanou upomínku (pracovnicí členské evidence ČLS JEP), v níž bude celková dlužná částka, kterou je třeba uhradit na účet. 

Číslo účtu: 0190837708/0300
IBAN: CZ10 0300 0000 0001 9083 7708    Swift (BIC): CEKOCZPP

Variabilní symbol: Vaše evidenční číslo u ČLS JEP (stejné pro všechny společnosti) – bude v upomínce uvedeno

Konstantní symbol: 4714 

Chtěli bychom dlužníky požádat, abyste si e-mail z adresy cle@cls.cz ohlídali a dlužnou částku obratem uhradili.

Pokud upomínku s dlužnou částkou ani do 9.12.2020 nedostanete nebo pokud u Vás došlo ke změně ve vašich kontaktních údajích (bydliště, pracoviště, telefon, e-mail), sdělte prosím tuto informaci na e-mail rmarelova@gmail.com, případně přímo na cle@cls.cz, paní Hanušové.

Přejít na: