Aktuální novinky v celostátní strategii očkování proti COVID-19 - záznam webináře

06. 01. 2021

Aktuální novinky v celostátní strategii očkování proti COVID-19 byly tématem webináře Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, který se uskutečnil v úterý 5. ledna od 18.00.

Odborným garantem webináře je doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. a za Českou lékařskou společnost JEP prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Do studia přijal pozvání koordinátor očkovací strategie MZČR PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA.

Dále byly prezentovány i prvotní zkušenosti s očkováním zdravotníků ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Tyto informace organizátoři požádali ředitele Všeobecné fakultní nemocnice v Praze prof. MUDr. Davida Feltla, Ph.D., MBA.

Záznam je pro lékaře a další odborné pracovníky ve zdravotnictví ke zhlédnutí zde.


Jednotlivé sestřihané přednášky jsou na webu
www.praktickylekar.online.

 

ČLS JEP

 

 

    Dýchám, tedy jsem - facebook ČPFS ČLS JEP

Přejít na: