Indikace prioritní vakcinace: Zdravotník podílející se na péči o Covid+ pacienty - výzva členům

08. 01. 2021

Výbor ČPFS vyzývá svoje členy, aby se s tím, že pečují o Covid+ pacienty aktivně hlásili ve svých vakcinačních místech. 

V případě, že to lokálně nepůjde, prosíme ozvěte se, budeme se snažit to vyřešit. 

prof. M. Vašáková, doc. V. Koblížek, dr. I. Čierná Peterová


Informace z MZ ČR (8. 1. 2021) :

Ve fázi 1A jsou určena k očkování všechna plicní oddělení v nemocnicích, nikoli v ambulancích. Všichni ambulantní lékaři budou očkováni ve fázi 1B.

Mgr. Kateřina Klímová, LL.M.

Centrální tým koordinace očkování proti onemocnění Covid-19

MZČR


Indikace nynější prioritní vakcinace: Zdravotník podílející se na péči o Covid pozitivní pacienty.

Nárok na okamžitou vakcinaci má ambulantní pneumolog, který:

a) odesílá nové SARS-CoV-2 pacienty na testy - diagnostikuje nové pacienty,

b) či se jako konziliář s Covid pacienty setkává, nebo se

c) stará o zbytkově SARS-CoV-2 pozitivní Covidové pacienty časně po jejich propuštění z nemocnice, a pokud  

d) slouží na pohotovosti
_____________________________________________________________________________________________________

Fáze

Typ kritéria

Specifikace kritéria

Počet

Rizikové skóre

I. A

povolání

zdravotníci podílející se na péči o COVID pozitivní pacienty

76 357

mimo registraci/5

I. A

povolání

Zaměstnanci domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem, DOZP a odlehčovací služby, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty nebo uživateli sociálních služeb

35 000

mimo registraci/5

I. A

povolání

zaměstnanci MVČR pracující v uzavřených objektech MVČR se zřízenou karanténou Covid

1 200

mimo registraci/5

I. A

zdravotní stav

klienti domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem

56 892

mimo registraci

I. A

věk

90+ let

64 000

5

I. A

věk

85-89 let

142 000

5

I. A

věk

80 - 84 let

234 000

5

I. A

zdravotní stav

klienti v domovech pro osoby se zdravotním postižením, klienti odlehčovacích služeb

14 000

mimo registraci

 

 

CELKEM

623 449

 

____________________________________________________________________________________________________ 


Ve fázi 1A se očkují zdravotníci ošetřující covid-19 pozitivní pacienty (ne suspektní). 

Pokud se pneumolog – plicní ambulantní specialista stará a vyšetřuje covid-19 pozitivní pacienty, pak by měl být očkován hned nyní v první fázi 1A.

Ostatní ve fázi 1B, která začne asi nejpozději v únoru - již s pomocí centrální registrace, která pro ně bude otevřena 1. února 2021.

V jednotlivých regionech je řízení postupu v gesci krajského koordinátora očkování, jejich nadřízeným je národní koordinátor - na MZ dr. Blahuta. 

 

Výbor ČPFS ČLS JEP za spolupráce České vakcinologické společnosti ČLS JEP

 

 

    Dýchám, tedy jsem - facebook ČPFS ČLS JEP

Přejít na: