Ambulantní péče o nemocné s Covid-19 - poziční dokument

16. 01. 2021

Stručný poziční dokument pracovní skupiny České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP na téma Ambulantní péče o nemocné s Covid-19 z ledna 2021 je ke stažení na tomto odkazu ve formátu .docx.

UPDATE: aktualizovaná verze z dubna 2021 je ke stažení na tomto odkazu

 

Navržený je také Algoritmus péče o pacienty s covid-19 

 

 

Tento i další dokumenty k tomuto tématu jsou i ve speciální složce webu Pneumologie.cz Covid-19

 

 

Přejít na: