Členské příspěvky ČPFS ČLS JEP - změna

24. 01. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Výbor ČPFS musel po zralé úvaze navýšit o minimální nezbytnou částku členské příspěvky pro všechny členy naší odborné společnosti (OS). Více zde.

Hlavním důvodem je nutnost zachování dosavadního širokého spektra činností: např. trvající partnerské kooperace s ERS, profesionálního přístupu k vytváření nových kódů, aktivní participace na korekci úhrad léků a zdravotních pomůcek, vydávání časopisu, či podpora vzdělání a výzkumu všech a zejména aktivních členů OS.

Navíc se v rámci nynějšího pandemického období obtížněji zajišťují finanční prostředky od komerčních subjektů. 

I po zvýšení se výše členských příspěvků bude pohybovat v pásmu běžném pro ostatní OS. 

Chci vás ujistit, že velkou část výdajů jsme stále schopni pokrýt účelovými granty od farmaceutických firem, prodejem reklamy, poplatky od subjektů využívajících logo/záštitu naší odborné společnosti. Dalším zdrojem jsou rovněž nemalé platby od organizátorů našich celostátních akcí.

S díky za pochopeni a s výzvou k co možná největší aktivitě v rámci ČPFS případně partnerské organizace ERS.

Za Výbor doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Přejít na: