Eozinofily - granulocyty, jejichž funkce a rozmanitost teprve poznáváme

01. 02. 2021

Nejnovější výzkum naznačuje posun v poznání eozinofilních granulocytů – již nejsou vnímány  pouze jako destruktivní prozánětlivé buňky, ale jako rozmanitý buněčný typ s imunoregulačními a homeostatickými funkcemi.

Význam těchto buněk u T2 typu zánětu je dobře znám. O jejich možných úlohách nejen v patogenezi onemocnění, ale také v imunomodulaci a různých fyziologických procesech, se však dozvídáme stále více z různých oborů biologie i medicíny.

Přejít na: