Informace týkající se péče o nemocné po COVID-19

05. 02. 2021

Na webu ČPFS je od 5. 2. 2021 dostupný nový poziční dokument o diagnostice a nově i o léčbě nemocných s post-COVID (vytvořený skupinou pod vedením primáře Milana Sovy) - ke stažení zde ve formátu .docx.

Pouze pacienti, kteří budou v péči ambulantních pneumologů i čtvrtý měsíc po prodělání COVID onemocnění budou označeni jako post-COVID a budou dispenzarizováni. Samotná dispenzarizace bude určena vyhláškou (asi od března či dubna 2021) a bude se týkat pouze nemocných s více než 12 týdnů trvajícími obtížemi či známkami postižení funkce či struktury plic trvajícími po více než 12 týdnů. 

Druhý stručný poziční dokument "Post-COVID syndrom – definice, diagnostika a klasifikace" vydala v lednu 2021 Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP, pracovní skupina pod vedením dr. Kopeckého - celý dokument je ke stažení zde ve formátu .docx

Jde o poziční dokument odborné společnosti týkající se diagnostiky post-COVID syndromu, který bude živým textem upravovaným v čase dle novych vědeckých informací. Stratifikace ABCD bude využívána i v rámci dispenzarizace a vstupu do ISIN na ÚZIS.

Výbor ČPFS se snaží o vytvoření signálního kódu pro finanční úhradu aktivit spojených s dispenzarizací.

Krátký (v řádu 2-3 minut) vstup do ISIN (nikoliv nový registr) se zakliknutím jen základních údajů o nemocném (bez vyplňování jakýchkoliv hodnot) bude pouze doporučen. Nepůjde o povinnost. V některých krajích bude snaha o pomoc ambulantním pneumologům formou centrálního zapisování údajů v jednom místě (upřesníme na konci února či počátku března).

Vstup do ISIN bude během následujících dnů testován několika ambulantními kolegy s cílem minimalizovat administrativní zátěž našich ambulanci.

Jakékoliv dotazy stran této věci prosím adresujte na V. Koblížka, který je za tento segment aktivit ČPFS zodpovědný.

S pozdravem

Vladimír Koblížek
vědecký sekretář ČPFS ČLS JEP 

 

   Dýchám, tedy jsem - facebook ČPFS ČLS JEP

Přejít na: