Studie HEROES - dopady pandemie na psychické zdraví poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb

18. 02. 2021

Jsme si vědomi obrovského tlaku na celé české zdravotnictví v této době, přesto si dovolujeme se na Vás obrátit s prosbou o účast ve velké mezinárodní studii „The COVID-19 HEROES“. Její téma je vysoce aktuální – psychologické dopady pandemie způsobené novým koronavirem na pracovníky ve zdravotnictví a v sociálních službách.

Výsledkem této studie by neměly být pouze informace o míře zátěže pracovníků, ale měla by mít i praktické výstupy.

Cílem je vytvoření podpůrných strategií a programů, od ryze praktických po možnosti vzdálené podpory či nabídky podle skutečných potřeb pracovníků. Studie probíhá ve více než 30 zemích světa. Českým partnerem studie je Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP (SUMMK ČLS JEP) a garanci převzalo MZ ČR. Studie byla schválena Etickou komisí MZ (rozhodnutí č. j. MZDR 23393/2020-MIN/KAN) – v příloze.

Stručné informace o průběhu prvního kola včetně údajů o českém zapojení jsou na webu SUMMK ZDE.

V roce 2020, konkrétně od 24. 6. do 31. 8. 2020 se uskutečnilo v ČR první kolo sběru dat studie The COVID-19 HEalth caRe wOrkErS (HEROES) Study“. Studie nadále pokračuje.

Vyplnění dotazníku zabere zhruba 15 minut, anonymizace je zajištěna a účast je výhradně dobrovolná. Odkaz na dotazník je ZDE

Velice děkujeme za spolupráci

MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., FESEM
Vědecký sekretář Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP

 

 

   Dýchám, tedy jsem - facebook ČPFS ČLS JEP

Přejít na: