Společná mezioborová stanoviska ke třem přípravkům na covid-19

19. 03. 2021

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP, Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP a Sdružení praktických lékařů ČR jsou autory tří nových společných mezioborových stanovisek.

Týkají se léčebné látky bamlanivimab, přípravku REGN-COV2 s obsahem léčivých látek casirivimab a imdevimab (dále jen REGN-COV2) a použití monoklonálních protilátek v léčbě pacientů s covid-19.

V souvislosti s možností dostupnosti léčebné látky bamlanivimab [1-8] pro použití v České republice (ČR) byla na žádost ministra zdravotnictví ČR vytvořena pracovní skupina zastupující odborné společnosti s cílem formulovat zásady pro účelné použití bamlanivimabu u pacientů s COVID-19. Pracovní skupina na svém jednání zformulovala toto stanovisko.

V souvislosti s možností dostupnosti léčivého přípravku léčivého přípravku REGN-COV2 s obsahem léčivých látek casirivimab a imdevimab (dále jen REGN-COV2) pro použití v České republice (ČR) byla na žádost ministra zdravotnictví ČR vytvořena pracovní skupina zastupující odborné společnosti s cílem formulovat zásady pro účelné použití REGN-COV2 u pacientů s covid-19. Pracovní skupina na svém jednání zformulovala následující stanovisko.

Monoklonální protilátky (např. casirivimab, imdevimab, bamlanivimab a etesevimab) jsou navrženy tak, aby se navázaly na S-protein (spike protein) viru SARS-CoV-2 na jeho různých místech, po vazbě mAb na S-protein virus není schopen vstoupit do lidských buněk. Protilátky se váží na různé části proteinu a jejich použití v kombinaci může mít větší účinek než jejich použití samostatně. V souvislosti se zvyšující se dostupností různých léčivých přípravků s obsahem monoklonálních protilátek (mAb) s účinkem proti covid-19 aktualizovala pracovní skupina Ministerstva zdravotnictví zásady pro účelné použití mAb u pacientů s covid-19. Pracovní skupina na svém jednání zformulovala toto stanovisko.

 

V souvislosti s výskytem informací ve veřejném prostoru o možném příznivém účinku léčebného přípravu s obsahem léčivé látky „ivermectinum“ na klinický průběh pacientů s onemocněním covid-19 formulovaly zmíněné odborné společnosti již dříve společné mezioborové stanovisko - zde ve formátu .pdf

 

 

 

   Dýchám, tedy jsem - facebook ČPFS ČLS JEP

Přejít na: