Edukační videa - Péče o pacienty po prodělání covid-19

05. 04. 2021

V postcovidovém centru Plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové byla natočena edukační videa určená zejména praktickým lékařům a plicním ambulantním lékařům spádového Královéhradeckého kraje. Videa přibližují péči a jednotlivá vyšetření pacientů s přetrvávajícími obtížemi po prodělání covid-19 a upřesňují situace, kdy má lékař primární péče zvážit odeslání pacienta do specializované ambulance, případně centra.

Soubor 7 krátkých videí obsahuje mimo jiné rozhovor s MUDr. Mikulášem Skálou a o zkušenost z praxe se podělil i primář MUDr. Jan Kára z plicní ambulance v Jičíně.

Rozhovor s MUDr. Mikulášem Skálou - post-COVID ambulance FN Hradec Králové

Strukturovaný rozhovor s pacientem - post-COVID ambulance FN Hradec Králové

Funkční vyšetření plic - post-COVID ambulance FN Hradec Králové

6minutový test chůzí - post-COVID ambulance FN Hradec Králové

Alternativní formy zátěžového testování - post-COVID ambulance FN Hradec Králové

Zobrazovací vyšetření plic - post-COVID ambulance FN Hradec Králové

Rozhovor s prim. MUDr. Janem Károu – plicní ambulance Jičín

Natočení videí podpořila společnost Angelini Pharma Česká republika.

 

 

   Dýchám, tedy jsem - facebook ČPFS ČLS JEP

Přejít na: