TECENTRIQ (atezolizumab): riziko těžkých kožních nežádoucích účinků (SCAR)

23. 04. 2021

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
společnost F. Hoffmann-La Roche Ltd si Vám ve spolupráci s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky a Státním ústavem pro kontrolu léčiv dovoluje sdělit následující informace:
Shrnutí

  • U pacientů léčených přípravkem Tecentriq (atezolizumab) byly hlášeny těžké kožní nežádoucí účinky (SCAR) včetně případů Stevens-Johnsonova syndromu (SJS) a toxické epidermální nekrolýzy (TEN).
  • U pacientů je třeba sledovat možný výskyt těžkých kožních reakcí a vyloučit jiné příčiny. Při podezření na výskyt SCAR je třeba přípravek Tecentriq vysadit a odeslat pacienta ke specialistovi v oblasti SCAR, který stanoví diagnózu a odpovídající léčbu.
  • Při průkazu SJS nebo TEN nebo při výskytu jakékoli vyrážky či SCAR stupně závažnosti 4 je třeba léčbu přípravkem Tecentriq trvale ukončit.
  • Při zvažování léčby přípravkem Tecentriq u pacientů, u kterých v minulosti došlo k výskytu závažného či život ohrožujícího SCAR při léčbě jiným imunostimulačním protinádorovým lékem, je třeba věnovat zvýšenou opatrnost.

Další informace o bezpečnostní otázce a následná doporučení - celý text ke stažení zde ve formátu .pdf

 

 

 

 

   Dýchám, tedy jsem - facebook ČPFS ČLS JEP

Přejít na: