Řízení motorových vozidel a obstrukční spánková apnoe - konsenzus odborných lékařských společností

18. 05. 2021

Řízení motorových vozidel a obstrukční spánková apnoe je tématem konsenzu České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu, České pneumologické a ftizeologické společnosti, České neurologické společnosti a České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Cílem je poskytnout doporučení k řešení jednotlivých situací v rámci posuzování způsobilosti k řízení motorových vozidel u pacientů s obstrukční spánkovou apnoí v návaznosti na aktuálně platnou legislativu.

Obstrukční spánková apnoe (OSA) a s ní související nadměrná denní spavost (EDS) jsou významnými rizikovými faktory dopravních nehod. Pacienti s OSA udávají častější pocity ospalosti během řízení a mají 2-5x vyšší riziko dopravních i pracovních nehod, přičemž každá šestá nehoda má vážné následky včetně následků fatálních. Léčba pomocí přetlakového dýchání zmírňuje riziko vzniku dopravních nehod, stejně jako může zlepšovat denní spavost. Počty řidičů, kteří udávají usnutí za volantem, se dle různých studií liší - 6-57 % a ospalost během řízení je hlavní příčinou fatálních dopravních nehod. Vzhledem k těmto skutečnostem je nutné identifikovat pacienty s OSA a EDS, u nichž je riziko dopravních nehod významně zvýšeno.

Celý aktualizovaný dokument ke stažení zde ve formátu .pdf

 

 

 

 

   Dýchám, tedy jsem - facebook ČPFS ČLS JEP

Přejít na: