Post-COVID syndrom - aktualizován stručný poziční dokument

29. 06. 2021

Post-COVID syndrom – definice, diagnostika a klasifikace - stručný poziční dokument ČPFS ČLS JEP byl v červnu 2021 aktualizovándokument je ke stažení zde ve formátu .pdf

Autorem dokumentu je pracovní skupina ČPFS ČLS JEP Kopecký, Skála, Neumannová, Koblížek.

Post-COVID syndrom je soubor respiračních a nerespiračních příznaků, které přetrvávají po 12 a více týdnech od vzniku onemocnění COVID-19, které patofyziologicky souvisí s tímto onemocněním a nejsou vysvětlitelné jinou příčinou. V poslední době je zřejmé, že ne všichni pacienti s post-COVID změnami funkce respiračního systému (dle vyšetření plicní difuze a dle zátěžového testování) a/nebo změnami struktury plic (dle HRCT hrudníku) jsou symptomatičtí, proto se někdy používá širší pojem post-COVID postižení. Analogie post-COVID postižení byla již nalezena u pacientů se SARS a prasečí chřipkou.

 

Další dokumenty k tématu koronaviru lze nalézt na www.plicnilekarstvi.cz v záložce COVID-19

Přejít na: