Podzimní předatestační kurz v oboru Pneumologie a ftizeologie

15. 09. 2021

Podzimní předatestační kurz v oboru Pneumologie a ftizeologie se uskuteční na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze ve dnech 27. září až 11. října 2021.

Atestace z oboru se budou konat na téže fakultě ve dnech 6. – 8. prosince 2021.

Řádně vyplněnou přihlášku, včetně chronologického přehledu požadované praxe, stáží a povinných kurzů s požadovanými přílohami, je třeba zaslat nejpozději 60 dní před konáním atestační zkoušky, tj. do 8. října 2021.

Více informací na webu zde.

 

 

 

     Dýchám, tedy jsem - facebook ČPFS ČLS JEP 

Přejít na: