Poděkování za sběr dat o postCOVID pacientech

19. 09. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové.
Dovoluji si velmi poděkovat všem kteří se účastní sběru dat o postCOVID pacientech do ÚZIS modulu ISINP.
 

Níže uvádíme seznam pracovišť zapojených do projektu k polovině září 2021. 

doc. Vladimír Koblížek, vědecký sekretář ČPFS ČLS JEP

 

Název pneumologického pracoviště Počet pacientů
A)   
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvová organizace 582
Fakultní nemocnice Hradec Králové 271
MUDr. I. Čierná Peterová s.r.o. 107
Fakultní nemocnice Brno 83
Medica Chirurgica s.r.o. 65
MUDr. Otto Štach - Plicní ordinace s.r.o. 64
B)  
Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. 42
Nemocnice Vyškov, p. o. 41
Pneumo-host s.r.o. 40
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje 27
MUDr. M. Tomanová, Ordinace pro TBC a respirační nemoci 24
MUDr. Stanislava Kacrová 20
Fakultní nemocnice Plzeň 19
Plicní a interna, s.r.o. 19
Pulmo s.r.o. 13
Vsetínská nemocnice a.s. 11
Fakultní nemocnice Bulovka 9
Plicní Skwarlo s.r.o. 9
Fakultní Thomayerova nemocnice 6
Plicní - MUDr. Milena Zajíčková s.r.o. 5
Respiro - MB s.r.o. 5
Pneumo - alergo s.r.o. 4
Plicní ambulance Louny s.r.o. 3
Plicní s.r.o. 3
Plicní Čáslav s.r.o. 2
Krajská zdravotní, a.s. 1
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje 1

 

 

 

     Dýchám, tedy jsem - facebook ČPFS ČLS JEP 

Přejít na: